Herkansing variabele premie-uitkering

In overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft staatsecretaris Klijnsma van SZW een regeling kunnen afspreken, zodat degenen die in de periode vanaf 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 met pensioen zijn gegaan, ook gebruik kunnen maken van de Pensioenknip.

De manier waarop dit ook voor deze categorie deelnemers mogelijk zal worden, moet in overleg met de AFM en DNB nader worden uitgewerkt, zodat duidelijk is hoe verzekeraars met de communicatie en zorgplicht moeten omgaan.

De staatssecretaris verwacht hierover vóór het zomerreces uitsluitsel te kunnen geven.

Kenmerk van een beschikbare premieregeling is om met het opgebouwde kapitaal op pensioendatum pensioenen aan te kopen. Het is daarbij niet relevant of het op pensioendatum beschikbaar komende kapitaal voortvloeit uit een garantieverzekering of uit een beleggingsverzekering. De hoogte van de aan te kopen pensioenen is enerzijds afhankelijk van de rentestand op het tijdstip van pensionering en anderzijds van de hoogte van het beschikbare kapitaal. Hoe lager de rentestand hoe lager het aan te kopen pensioen. Dit geldt overigens ook voor een pensioenregeling die is gebaseerd op een gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum (kapitaalovereenkomst).

 In het kader van de economische crisis, gekenmerkt door tegenvallende koersontwikkelingen en een neerwaartse ontwikkeling van de rentestand, worden werknemers die nu of op korte termijn met pensioen gaan geconfronteerd met veel lagere pensioenen dan verwacht. Tegen deze achtergrond is een tijdelijke regeling in het leven geroepen om werknemers die weldra met pensioen gaan tegemoet te komen. Deze regeling houdt in dat werknemers die uiterlijk tot 1 januari 2014 met pensioen gingen, de mogelijkheid kregen hun pensioen op pensioendatum te splitsen in een direct ingaande tijdelijke uitkering met een maximale duur van 5 jaar en een maximaal 5 jaar uitgestelde levenslange uitkering, om zo te kunnen profiteren van een eventuele stijging van de rentestand.

 Per 1 januari 2014 is de regeling komen te vervallen. Echter op 8 juli 2015 werd de regeling weer nieuw leven ingeblazen en kunnen werknemers die uiterlijk per 1 januari 2017 met pensioen gaan, hier wederom gebruik van maken. Dit was vooral zuur voor degenen die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 met pensioen gingen. Zij konden immers geen gebruik meer maken van de Pensioenknip.

Dat is nu dus hersteld.

 

 

Informatie

 • Ik ga met pensioen, Fiscale Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 1 april 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie