Herpublicatie V&A 08-021; bepalen sterftekans periodieke uitkering op 2 levens (stamrechtovereenkomst)

Op 22 april 2016 is op www.belastingdienstpensioensite.nl (website van het CAP van de Belastingdienst) een herpublicatie geplaatst van V&A 08-021. Dit V&A gaat over het bepalen van de sterftekans bij een periodieke uitkering op 2 levens in relatie tot een (loon)stamrechtovereenkomst. Het antwoord is inhoudelijk herzien ten opzichte van de herpublicatie van 14 januari 2016.

In de (her)publicatie van het V&A 08-021 op 14 januari 2016 was opgenomen dat gedeeltelijke opname/afkoop van een (loon)stamrecht is toegestaan tot aan het moment waarop de stamrechttermijnen uiterlijk in moeten gaan. Daarna moet het stamrecht in termijnen ingaan. Dit standpunt is gewijzigd met de herpublicatie op 22 april 2016.

Volgens de tekst van de meest recente publicatie van het V&A moet bij een gedeeltelijke afkoop na de uiterste wettelijke ingangsdatum van het loonstamrecht, de na de afkoop resterende waarde van het loonstamrecht direct in aansluiting op de afkoop worden uitgekeerd in een reeks van periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel g Wet LB 1964 (tekst 2013), dan wel voor een bancair stamrecht in termijnen met een gelijke tussenperiode van ten hoogste een jaar als bedoeld in artikel 11a Wet LB 1964 (tekst 2013).

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 25 april 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie