Herziening WW premie?

Herziening van de WW premie bij overwerk als gevolg van het coronavirus is niet nodig.

In vrijwel elke sector wordt op dit moment overgewerkt als gevolg van de corona crisis. Als een werknemer 30% meer werkt dan is overeengekomen in de vaste arbeidsovereenkomst, moet de lage WW premie worden herzien. Daarom heeft het kabinet besloten dat deze herzieningssituatie voor de WW premie tijdelijk wordt versoepeld.

Sinds 1 januari betalen werkgevers een hoge WW premie (7,94%) voor werknemers die geen vaste arbeidsovereenkomst hebben en een lage WW premie (2,94 procent) voor werknemers die een vaste arbeidsovereenkomst hebben voor een vast aantal uren. Werkt de werknemer 30% of meer uren dan is overeengekomen, dan geldt de hoge WW premie. Die regel maakt het voor werkgevers onredelijk zwaar om mensen in cruciale beroepen extra in te zetten.

Vakkenvullers, verpleegkundigen en de chauffeurs in de transportsector werken op dit moment keihard. Zij zijn nodig om het leven in Nederland mogelijk te maken. Maar door het coronavirus werken zij ook meer dan 30% dan overeengekomen. Het kabinet heeft toegezegd dat er een tijdelijke aanpassing in de WAB komt om te zorgen dat dit corona-effect vervalt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat deze aanpassing uitwerken. Het betreft een tijdelijke aanpassing die alleen zal gelden in 2020. Zodra de corona crisis is afgelopen zal de herzieningssituatie weer gewoon van toepassing worden.

Deze maatregel komt boven op het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW premie. Deze  is verlengd tot en met 30 juni 2020. Als na die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW premie verschuldigd.

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW premie. De werkgever is dan de hoge WW premie verschuldigd. Wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten die van rechtswege is overgegaan  in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de lage WW premie verschuldigd indien de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie of in het geval de werkgever beschikt over een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een dergelijk addendum is ook voldoende voor het afdragen van de lage WW premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Maandag 30 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie