Het 40 deelnemingsjarenpensioen uitgelegd

750005_calendrioHet 40-deelnemingsjarenpensioen is geïntroduceerd bij de afschaffing van VUT en prepensioen per 1 januari 2005. Deze pensioenvorm is bedoeld om mensen met een lang dienstverband - lees 40 jaar - in de gelegenheid te stellen om toch eerder met pensioen te gaan dan 65 jaar, zonder dat het pensioen actuarieel verlaagd wordt. In dit artikel een toelichting op het 40 deelnemingsjarenpensioen.

in artikel 18e Wet LB staat onder andere het volgende:
1.    Een 40-deelnemingsjarenpensioen is een levenslang pensioen dat:
a.    ingaat op hetzelfde tijdstip als het ouderdomspensioen;
b.    met inbegrip van het ouderdomspensioen niet meer bedraagt dan 70% van het pensioengevend loon ingeval het ouderdomspensioen ingaat bij het bereiken van de 63-jarige leeftijd;
c.    niet eerder wordt opgebouwd dan vanaf het tijdstip waarop de werknemer 40 deelnemingsjaren heeft bereikt.

Het 40-deelnemingsjaren pensioen is derhalve een aanvulling op het ouderdomspensioen. Ik zal deze pensioenvorm verder verduidelijken aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Voorbeeld

Een werknemer is in dienst getreden op 23-jarige leeftijd. De pensioenleeftijd is 65 jaar. In totaal is sprake van 42 dienstjaren.

Salaris  € 51.018,-
AOW-franchise € 13.227,-
Pensioengrondslag € 37.791,-
2% * 42 dienstjaren = 84% * 37.791,-
Pensioen € 31.744,-

Op 63-jarige leeftijd heeft deze werknemer 40 deelnemingsjaren bereikt. Hij besluit dan met pensioen te gaan en gebruik te maken van het 40-deelnemingsjarenpensioen.

Het ouderdomspensioen wordt door 2 jaar minder werken verlaagd tot 80% (40 jaar x 2%) is € 30.232,-. Dat pensioen gaat in op 65 jarige leeftijd. Omdat hij op 63 jarige leeftijd met pensioen gaat, wordt het pensioen actuarieel verlaagd naar ongeveer € 25.920,-. Dat pensioen wordt levenslang uitgekeerd vanaf 63 jarige leeftijd.

Het 40-deelnemingsjarenpensioen mag het actuarieel verlaagde ouderdomspensioen aanvullen tot 70% van het salaris in de periode tot 65 jaar en 70% van de pensioengrondslag in de periode na 65 jaar.

De aanvulling tot 65 jaar is:
Salaris € 51.018,-
70% = € 35.713 -/- € 25.920 = € 9.793,-

De aanvulling vanaf 65 jaar levenslang  is:
Pensioengrondslag € 37.791,- * 70% = € 26.454  -/- € 25.920 = € 534,-

Wet VAP

Met ingang van 1 januari 2014 zal het 40 deelnemingsjarenpensioen worden gekoppeld aan de AOW ingangsdatum. In 2014 is deze 65 jaar en 2 maanden, waardoor het een 40 jaar en 2 maanden deelnemingsjarenpensioen zal worden. Dat pensioen mag worden toegekend bij 40 jaar en 2 maanden. Er wordt dus gerekend vanaf 23 jaar tot aan de AOW ingangsdatum. De uitkeringsduur blijft 2 jaar.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 4 november 2013

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas