Het belang van een goede pensioenindexatie

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede indexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%. In veel gevallen stelt de indexatie niet veel voor en is extra aandacht hiervoor van de werknemersvertegenwoordiging belangrijk. Zeker omdat de pensioenen de afgelopen jaren (onder andere door overheidsmaatregelen) fors versoberd zijn zou extra aandacht voor indexaties gebruikt kunnen worden om weer wat opgelopen pensioenachterstand in te halen.

Indexatie

De bedoeling van het toekennen van indexaties van de pensioenen is dat de inflatie wordt bijgehouden. Indexaties kunnen gelden voor opgebouwde pensioenen, ingegane pensioenen (partnerpensioen en ouderdomspensioen en het pensioen dat je hebt opgebouwd nadat je van baan wisselt).

Bedoeling van indexatie is dat het pensioen niet wordt uitgehold door inflatie. Deze is de afgelopen jaren historisch laag geweest, maar over de afgelopen 40 jaar was deze 4%.

Toeslagen (on) voorwaardelijk?

De indexatie kan op twee manieren worden vastgesteld.  • De werkgever stort jaarlijks een bedrag om de koopkrachtachteruitgang aan te passen (bv loonindex van het bedrijf of Consumenten Prijs Index (CPI); • De pensioenuitvoerder geeft “winstdeling” die gebruikt wordt om de indexaties jaarlijks in te kopen. Deze tweede veelvoorkomende vorm kent aandachtspunten.

Voorwaardelijke winstdeling op basis van winstdeling

Pensioenuitvoerders die winstdeling geven gebruiken voor de vaststelling van de hoogte van de winstdeling in de regel de rente die boven de voor de bepaling van de hoogte van de premie al ingerekende rente (de rekenrente) van toepassing is. Deze is de afgelopen jaren negatief geweest en valt er dus niets te indexeren. Terwijl er wel inflatie is geweest.

De rente boven de al ingerekende rente zal ook niet in de buurt komen van de inflatie. Deze is altijd lager en zo loop je per definitie met deze vorm al achter de inflatie aan.

Ook bepalen een aantal verzekeringsmaatschappijen dat de winstdeling beëindigd wordt als het contract afloopt. Dit betekent dat (ook al wordt voor de toekomst in het nieuwe contract wel weer indexatie afgesproken) dat de al opgebouwde pensioenen blijven zoals ze zijn. Er komt niets meer bij. Nooit meer. En je gaat dus achteruit.

Het verschil tussen goede indexatie en standaard indexaties op basis van voorwaardelijkheid en winstdeling kan meer dan de helft bedragen in uiteindelijk pensioen. Dus geen pensioen dat in de buurt ligt van 70% maar minder dan 35% pensioen!

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Civiel, Pensioentoezegging
 • Dinsdag 17 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie