Het Multi-OPF komt er echt aan !

1146270_on_multi-colour_paperHet lijkt er dan toch van te gaan komen: het multi-OPF ! Op 23 september 2009 heeft Minister Donner een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer die het mogelijk moet gaan maken voor ondernemingspensioenfondsen om met elkaar te gaan samenwerken. Het wetsvoorstel betreft een wijziging op de Pensioenwet.

Achtergrond

Het idee van het Multi-OPF (Fase II van de API) is ontstaan op het moment dat veel vooral kleinere ondernemingspensioenfondsen aangaven van plan waren om te liquideren, vanwege de steeds verdergaande regulering en eisen rondom pensioenfondsen. Veel kleine fondsen kunnen hier niet meer aan voldoen vanwege simpelweg een gebrek aan mankracht. Tegelijkertijd hebben deze pensioenfondsen wel te kennen gegeven dat zij graag hun eigen identiteit willen behouden, en het liefst ook verder gaan als pensioenfonds.

In de Pensioenwet staat dat een ondernemingspensioenfonds alleen mag werken voor ondernemingen die binnen eenzelfde groep werkzaam zijn. Daarnaast schrijft de Pensioenwet voor dat verschillende pensioenregelingen uitgevoerd door één ondernemingspensioenfonds behandeld moeten worden als één financieel geheel. Er kan dus geen sprake zijn van “ring-fencing” : het scheiden van vermogens binnen één pensioenfonds.

Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel  van Minister Donner van 23 september jongstleden wordt de Pensioenwet aangepast, en wel zodanig dat:

 • meerdere ondernemingspensioenfondsen kunnen samengaan tot één multi-opf, die voor meerdere ondernemingen verschillende pensioenregelingen kan uitvoeren en
 • het multi-opf gescheiden vermogens aanhoudt. Ring-fencing wordt niet alleen toegestaan, maar zelfs verplicht.

Beperkingen

Het nieuwe wetsvoorstel ten aanzien van het multi-opf kent een aantal beperkingen:

 • Alleen ondernemingspensioenfondsen die voor de samenvoeging minimaal 5 jaar bestonden mogen samengaan;
 • Elke onderneming die is vertegenwoordigd in het multi-opf levert tenminste één werkgevers- en één werknemerslid in het bestuur;
 • Iedere onderneming binnen het multi-opf wordt vertegenwoordigd in de deelnemersraad door een deelnemer en een pensioengerechtigde;
 • Ring-fencing is verplicht.

Biedt het multi-OPF uitkomst?

De tijd zal het leren, is het simpele antwoord.  Het grote voordeel van het multi-OPF lijkt vooralsnog alleen te zitten op bestuurlijk- en governance niveau. Qua tijdsbesteding, bestuurstaken, (interne) organen en externe advisering lijkt er veel te winnen. Immers, er is slechts één bestuur, één deelnemersraad, één verantwoordingsorgaan etc nodig. Qua uitvoering kan daar overigens nog wel een probleem ontstaan als blijkt dat er meerdere ondernemingspensioenfondsen samengaan, die dat qua structuur en uitbestedingsvorm beter niet hadden kunnen doen. Pensioenfondsen die qua regeling, qua karakter en qua uitbestedingsvorm (en liefst ook nog uitbestedingspartijen) op elkaar lijken hebben de meeste kans van slagen.

Tot slot is er nog het punt van het financiele beleid en het bijbehorende toezicht op het multi-OPF. Gezien de verplichte ring-fencing zal het zo zijn dat het Financieel Toetsingskader moet worden toegepast op het financieel geheel per afzonderlijke regeling. Toeslagenbeleid, premiebeleid en herstelbeleid gaat dus allemaal separaat per afgescheiden regeling. Het bestuur is hierbij verantwoordelijk voor het geheel aan regelingen, en zal dus als geheel moeten besluiten over de afzonderlijke regelingen. Ook hier geldt in mijn ogen sterk het gezegde: “Bezint eer gij begint”

Het multi-OPF komt er dus aan en biedt wat mij betreft hele goede kansen, maar wie zal er daadwerkelijk als eerste de stoute schoenen aantrekken?

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 7 oktober 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas