Hoe herken je een goede pensioenadviseur?

Het zou makkelijk zijn als alle goede pensioenadviseurs in een lijst zouden zijn opgenomen, waarin hun kwaliteit als adviseur staat aangegeven. Helaas is dat (nog) niet het geval. Als alle plannen doorgaan, komt er volgend jaar wel een landelijk register met pensioenadviseurs. Iedereen die pensioenadvies wil geven, moet in het register zijn ingeschreven en voldoen aan de wettelijke (diploma en opleidingseisen) van de Wet op het financieel toezicht (WFT-pensioen). Als dat register er komt, dan kun je controleren en weet je in ieder geval zeker dat degene met wie je spreekt weet waar hij of zij het over heeft. Op dit moment kun je als opdrachtgever ook al redelijk eenvoudig checken of iemand wel de deskundigheid bezit die hij zegt te hebben. Er zijn op dit moment meerdere registers en/of verenigingen waar een pensioenadviseur zich bij kan aansluiten.

Register Pensioenadviseur (RPA)

RPA is door de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in 2003 ingesteld als een erkenningsregeling voor pensioenadviseurs. Wanneer een pensioenadviseur voldoet aan de eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit, kan hij worden ingeschreven in het Registerpensioenadviseur. Om ingeschreven te kunnen blijven in dit register, worden de pensioenadviseurs periodiek getoetst door het RPA om na te gaan of zij ook na hun inschrijving blijven voldoen aan de eisen. Het Registerpensioenadviseur is een personenregister, inschrijving geschiedt dan ook op persoonlijke titel.

Zie ledenlijst RPA

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD)

NOPD heeft als doel het pensioenkennisgebied te professionaliseren, pensioendeskundigen te certificeren, het positioneren en doorontwikkelen van de professie, het verzamelen en uitwisselen van kennis met betrekking tot pensioen in de meest ruime zin van het woord, op zowel nationaal als internationaal terrein, het initiëren van contacten op politiek terrein en het intensiveren daarvan, teneinde haar stem te laten horen bij de ontwikkeling en aanpassing van wet- en regelgeving betreffende het pensioenvakgebied en het zijn van een platform voor kennis- en informatie-uitwisseling van degenen die zich actief en professioneel bezig houden met pensioen.

Het lidmaatschap van de NOPD staat open voor natuurlijke personen, die het doel van de NOPD onderschrijven en wensen te bevorderen én voldoen aan de hierna te stellen vereisten. Om als lid te worden toegelaten, wordt als eis gesteld dat in de afgelopen drie jaar tenminste 150 studiepunten zijn behaald op grond van een vastgesteld reglement.

Zie ledenlijst NOPD

Kring van Pensioenspecialisten (KPS)

KPS beoogt het bevorderen van kennis, visie en onderlinge betrekkingen bij haar deelnemers en het stimuleren van het maatschappelijk debat over pensioen, in de meest ruime context. Deelnemers van de KPS zijn natuurlijke personen.

Deelname aan de KPS is gebaseerd op het principe ‘halen en brengen'. Van deelnemers wordt derhalve een concrete inbreng verwacht wat betreft kennis en ervaring. Voorwaarde voor het deelnemerschap is onder meer dat de kandidaat-deelnemer een academisch denkniveau heeft en in het dagelijks werk een bepalende invloed heeft in het denken en vormgeven van pensioenregelingen. Het deelnemerschap van de KPS is op persoonlijke titel en vindt plaats door middel van ballotage. Dit betekent dat voor deelname instemming van het bestuur is vereist.

KPS heeft geen openbare ledenlijst

Actuaris

Actuarissen houden zich bezig met het inschatten van risico's. Terreinen waarop actuarissen onder andere actief zijn, zijn die van pensioenen en sociale voorzieningen. Er zijn diverse soorten actuarissen, zoals raadgevende of adviserende actuarissen. Raadgevende actuarissen werken veelal bij een actuarieel adviesbureau, waar zij advies en begeleiding bieden aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, ondernemingen, overheids- en non-profit instellingen. Ze zijn actief in het ontwerpen, aanpassen of moderniseren van pensioenreglementen en VUT-regelingen en de berekening van de kosten daarvan. Actuarissen wordt je door het volgen van een academische opleiding in deze richting.

Zie openbaar register certificerende actuarissen

Wat heeft u hieraan?

Als uw adviseur is aangesloten bij een van deze organisaties, dan weet u in ieder geval dat hij of zij deskundig is in het vakgebied pensioen. Zie het als een 'kwaliteitskeurmerk'. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat hij of zij automatisch ook een goede adviseur is. Een goede adviseur heeft volgens mij meer nodig dan kennis en kunde. Maar als pensioenadviseur is het wel een minimumvereiste.

Controleer daarom of uw pensioenadviseur ook lid is van een van deze organisaties. En als dat niet het geval is, vraag dan waarom niet. Misschien zijn er voor uw adviseur wel goede redenen om niet lid te worden. Mocht de reden liggen in een gebrek aan kennis of deskundigheid dan wordt het voor u misschien tijd om op zoek te gaan naar een andere adviseur.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 11 juli 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas