Hoe voorwaardelijk is voorwaardelijk bij middelloonpensioen eigenlijk?

Ongeveer 90% van alle werknemers in Nederland hebben een middelloonpensioenregeling.

 

Middelloonpensioen

Bij een middelloonregeling bouw je ieder jaar over het in dat jaar verdiende salaris het pensioen op.

Omdat we inflatie hebben is het logisch dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd, zodat waardevermindering door inflatie wordt voorkomen.

Dit is logisch, maar niet altijd goed geregeld. Denk maar even terug aan je eerst verdiende salaris. Voor de meesten is het fijn dat dit is verhoogd.

 

Met hoeveel en hoe het opgebouwde pensioen wordt verhoogd staat in het pensioenreglement.

 

Onvoorwaardelijke indexatie

Het mooiste systeem is dat van de onvoorwaardelijke indexaties. De werkgever en werknemers hebben met elkaar afgesproken (en vastgelegd in het pensioenreglement) dat de pensioenen jaarlijks worden aangepast met bijvoorbeeld de prijsindex (CPI) of de loonindex zoals deze in het bedrijf geldt.

De pensioenuitvoerder berekent de kosten en deze worden voldaan. De werknemer weet precies waar hij of zij aan toe is.

 

Voorwaardelijke indexatie

Er wordt gesproken over voorwaardelijke indexatie als de hoogte van de jaarlijkse verhoging van het pensioen afhankelijk is van een omstandigheid bijvoorbeeld de winstdeling die de verzekeraar geeft.

De kosten zijn dan voor de werkgever bekend, maar de werknemer weet niet waar hij of zij aan toe is. De indexatie kan ook 0 zijn als de winstdeling 0 is.

 

Steeds meer pensioenregelingen kennen een voorwaardelijke indexatie.

In het pensioenreglement staat waar de werknemer recht op heeft en wat de voorwaardelijkheid inhoud.

 

Vaak wordt echter niet nagekomen wat ooit afgesproken is. Het is goed om nog eens na te kijken in de oude stukken wat eigenlijk is afgesproken over het indexeren van de pensioenen.

 

Indexatieambitie

In veel pensioenregelingen staat dat de werkgever een indexatieambitie heeft. Als je een ambitie hebt moet je er wel wat voor doen om je ambitie waar te maken.

 

Proberen te indexeren

Ook schrijven pensioenuitvoerders nogal eens dat de werkgever probeert om de pensioenen jaarlijks aan te passen. Ook voor proberen geldt dat je er wel handelingen voor moet doen om te bereiken wat je wilt hebben.

 

Nu veel verzekeraars helemaal geen winstdeling meer geven en er helemaal niet geïndexeerd wordt, zou nog eens goed gekeken moeten worden hoe de indexatie in jullie regeling is geregeld. Klopt wat is afgesproken met de werknemers nog wel met wat er in het pensioenreglement staat en klopt het nog wel met wat er gebeurt qua indexaties.

Vaak is dit niet zo.

 

Als de werkgever heeft geschreven dat hij iets probeert of een ambitie heeft, terwijl bekend is dat de meeste verzekeraars al jarenlang geen winstdeling hebben gegeven en dit ook de komende jaren niet gaan doen vanwege de lage rente, zou de werkgever iets meer moeten doen dan constateren dat de pensioenen niet worden aangepast aan de uitholling door inflatie. De werkgever lijkt zich niet aan de afspraak te houden en zal in actie moeten komen (bijvoorbeeld de pensioenregeling – met instemming – aanpassen of jaarlijks gaan storten).

 

Het verschil tussen een goed geïndexeerd en een niet geïndexeerd middelloonpensioen kan zo maar oplopen tot meer dan 50% meer of minder pensioen.

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zaterdag 19 december 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas