Hof Amsterdam: Zoon ontvangt geen mantelzorgcompliment, geen recht op partnervrijstelling

Een zoon verleent tot het overlijden van zijn moeder intensieve zorg aan zijn inwonende moeder. Beiden staan ook in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde woonadres ingeschreven. Moeder heeft op het moment van overlijden een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie voor intramurale zorg. Bij het indienen van de aangifte erfbelasting doet de zoon, hoewel hij niet aan de wettelijke voorwaarden hiervoor voldoet, een beroep op de hoge partnervrijstelling. De zoon is van mening dat voor het onderscheid in de successiewet tussen personen die wel en personen die niet het mantelzorgcompliment hebben ontvangen geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Hoewel hij geen mantelzorgcompliment heeft gehad, komt hij daar in zijn optiek wel voor in aanmerking.

 

Hof Amsterdam oordeelt dat het hiervoor genoemde onderscheid niet van redelijke grond is ontbloot. De regeling is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ten overvloede overweegt het hof nog dat de zoon niet in aanmerking komt voor een mantelzorgcompliment, omdat de moeder op het moment van het overlijden een indicatie van het CIZ had voor intramurale zorg. Voor een mantelzorgcompliment is vereist dat een indicatie voor extramurale zorg moet zijn afgegeven. Het hof verklaart dat het hoger beroep ongegrond is.

Informatie

 • Fiscaal: Successiewet
 • Woensdag 3 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie