Hof Arnhem-Leeuwarden: Het is niet mogelijk om een pandrecht te vestigen op een (aandeel in een) nalatenschap

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan of het mogelijk is om een pandrecht te vestigen op een (aandeel in een) nalatenschap.

Belanghebbende en zijn broers zijn erfgenamen in de nalatenschap van hun moeder. De broers hebben hun aandeel in de nalatenschap aan belanghebbende verpand. Een derde heeft beslag gelegd op het aandeel van de broers in de nalatenschap.

In geschil is of en waarop een pandrecht ten gunste van belanghebbende en ten laste van de broers is gevestigd. De vraag is in feite of een aandeel in de nalatenschap als zodanig kan worden verpand.

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat een aandeel in een algemeenheid van goederen, zoals een aandeel in een nalatenschap, als zodanig niet kan worden bezwaard met een beperkt recht. De bezwaring met een beperkt recht van een aandeel in een algemeenheid van goederen vereist bezwaring van alle daartoe behorende aandelen in de afzonderlijke vermogensbestanddelen op de daarvoor geëigende wijze (artikel 3:190 lid 2 BW).

De stelling van belanghebbende, dat er met de pandakte een pandrecht op het wettelijke erfdeel van zijn broers is gevestigd, zonder dat op de daarvoor geëigende wijze (voor zover de aard van de afzonderlijke vermogensbestanddelen zich daartegen niet al verzet) een pandrecht is gevestigd op alle aandelen in de afzonderlijke vermogensbestanddelen van de nalatenschap, faalt. Er is derhalve geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd. 

Informatie

  • Recht: Overig
  • Dinsdag 25 juni 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas