Hof Arnhem-Leeuwarden: Schenkingstraditie aangezien 3 jaar is geschonken

Rechthebbende is onder bewind gesteld. Een zoon en een dochter zijn bewindvoerder.

De kantonrechter heeft geen toestemming verleend voor de in 2015 tot en met 2017 door de rechthebbende gedane schenkingen van in totaal € 48.053. 

 

Uit de overgelegde bankafschriften blijkt volgens Hof Arnhem-Leeuwarden dat door rechthebbende en haar man in 2011, 2012 en 2013 jaarlijks schenkingen aan de kinderen zijn gedaan van € 5.000 per kind. Naar het oordeel van het hof betekent dit dat er in ieder geval voor die jaren sprake is van een schenkingstraditie. De omstandigheid dat er in 2014 geen schenkingen zijn gedaan maakt naar het oordeel van het hof niet dat de schenkingstraditie toen is gestaakt omdat dit kwam door de omstandigheid dat de in mei 2015 overleden man van de rechthebbende in 2014 ernstig ziek werd.

 

Het hof is dan ook van oordeel dat de schenkingen van in totaal € 48.053 geoorloofd zijn. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat hiermee de financiële positie van de rechthebbende en haar verzorging niet in gevaar komt, nu er een vermogen resteert van ongeveer € 27.000. Het hof is met de bewindvoerders van oordeel dat dit bedrag als buffer behouden dient te worden.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Woensdag 27 maart 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas