Hof Arnhem-Leeuwarden: Vrouw onderbouwt onvoldoende dat zij behoeftig is

Partijen zijn gescheiden. In geschil is de hoogte van de alimentatie.

 

De vrouw stelt dat zij niet zelf in haar behoefte kan voorzien. Zij wijst erop dat zij een uitkering ingevolge de Participatiewet ontvangt als ook toeslagen. Zij stelt meerdere medische klachten te hebben waardoor zij niet in staat is om te werken en ook dat zij in het kader van de Participatiewet is vrijgesteld van haar sollicitatieplicht.

De rechtbank is echter van oordeel dat de vrouw haar behoeftigheid onvoldoende heeft onderbouwd.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de man terecht heeft gesteld dat het feit dat de vrouw een uitkering ontvangt, niet zonder meer met zich brengt dat de vrouw daarmee heeft aangetoond dat zij niet voldoende inkomsten kan verwerven. Dit is ook niet zo indien vast zou komen te staan dat de vrouw door de gemeente is vrijgesteld van een sollicitatieplicht. Ingevolge vaste jurisprudentie heeft het hof als alimentatierechter ten opzichte van de uitkeringsinstantie immers een zelfstandig toetsingskader wat betreft de inspanningsverplichting van de onderhoudsgerechtigde. Het hof is tevens met de man van oordeel dat de vrouw onvoldoende heeft aangetoond dat zij om medische redenen niet kan werken.

Het hof is het dan ook eens met de rechtbank.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Dinsdag 7 mei 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas