Hof Arnhem-Leeuwarden: Woonplaats is Nederland ondanks woning in Portugal

Belanghebbende beschikt over een woning in Portugal en een huurwoning in Nederland. Vanaf 2007 verblijft belanghebbende onafgebroken in Nederland. In geschil is of belanghebbende voor 2015 in Nederland belastingplichtig is. Meer in het bijzonder is in geschil of belanghebbende in Nederland woont.

 

Het hof oordeelt dat de inspecteur, op wie de bewijslast rust, aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende – gezien artikel 4 AWR – in Nederland woont. Uit de stukken blijkt dat belanghebbende in 2015 uitsluitend in de woning in Nederland verbleef, de beschikking had over bankrekeningen in Nederland en dat de bv, waarvan belanghebbende alle aandelen bezit, statutair gevestigd is in Nederland. Belanghebbende heeft slechts aangevoerd dat het verblijf in Nederland onvrijwillig was, omdat hij als interseksueel geen paspoort zonder geslachtsaanduiding kon krijgen. Naar het oordeel van het hof is de reden van het verblijf van belanghebbende in Nederland – gelet op het langdurige karakter van dit verblijf – niet van belang. Het oordeel is dan ook dat belanghebbende in Nederland woonachtig was.

Het hof oordeelt verder dat de woonplaats van belanghebbende in de onderhavige kalenderjaren ook op grond van het verdrag tussen Nederland en Portugal in Nederland is gelegen.

Informatie

 • Internationaal
 • Maandag 15 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie