Hof Den Bosch: In België wonende Nederlander is premies AOW verschuldigd

X (belanghebbende) woont sinds medio 2002 in België. Hij geniet in 2010 uit Nederland loon uit dienstbetrekking en heeft in dat jaar negatieve inkomsten uit eigen woning. X heeft zijn werkzaamheden verricht in twee lidstaten, zijnde Nederland en België. Het heffingsrecht ter zake van het loon is voor 5% toegekend aan België. X stelt in deze procedure dat hij geen premies AOW is verschuldigd, omdat hij onvoldoende zekerheid heeft over zijn (toekomstige) uitkeringsrechten. Rechtbank Zeeland-West-Brabant en in hoger beroep Hof Den Bosch verwerpen dit standpunt. X is verzekerd voor de AOW en heeft bij pensioeningangsdatum recht op een (gedeeltelijke) AOW-uitkering. Het door de SVB gemaakte voorbehoud aan het slot van de verstrekte pensioenoverzichten betekent niet dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover staat. Evenmin is sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Voorts is geen sprake van strijd met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

Informatie

 • Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie