Hof Den Haag: Appartementsrecht in te herontwikkelen kantoorpand is woning in de zin van de WBR.

Belanghebbende heeft op 13 april 2016 een koopakte getekend.  Daarmee onverbrekelijk verbonden is een aannemingsovereenkomst ter verkrijging van een voor bewoning bestemd appartementsrecht in een in 1991 gebouwd kantoorpand dat wordt herontwikkeld waardoor er 25 wooneenheden worden gerealiseerd.

 

Volgens belanghebbende is de onroerende zaak ten tijde van de verkrijging een woning in de zin van artikel 14 lid 2 WBR, waardoor de koopsom niet met 6% maar met 2% overdrachtsbelasting belast dient te worden.

 

De rechtbank is van oordeel dat de onroerende zaak op grond van publiekrechtelijke voorschriften alleen bestemd is voor bewoning en dus het tarief van 2% ten onrechte niet is toegepast.

Hof Den Haag onderschrijft het oordeel van de rechtbank. Volgens het hof rechtvaardigen de vastgestelde feiten en omstandigheden al de conclusie dat ten tijde van de verkrijging sprake is van een bouwwerk dat in zijn totaliteit oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen, maar dat door de later verrichte werkzaamheden in samenhang met de juridische splitsing in afzonderlijke onroerende zaken een bouwwerk is dat naar de aard tot bewoning is bestemd.

Belanghebbende heeft dan ook gelijk.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Woensdag 12 december 2018

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas