Hof Den Haag: Door werkgever te laag bedongen huur is loon in natura

Een DGA verhuurt een woning via zijn bv aan een werknemer. In geschil is of deze werknemer hierdoor loon in natura heeft genoten en zo ja, op welke waarde dit loon in natura moet worden gesteld.

De bv stelt dat geen sprake is van een voordeel uit de dienstbetrekking, aangezien de verhuur moet worden beschouwd als sociale verhuur en bij het vaststellen van de huurprijs een vergelijking is gemaakt met de huurprijzen die gelden op de markt voor sociale verhuur. Verder kan de werknemer geen hogere huurprijs betalen dan het overeengekomen bedrag, zodat het ontvangen woongenot voor de werknemer geen hogere waarde heeft dan het door hem betaalde bedrag.

 

Het hof oordeelt echter dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de door de werknemer betaalde huur lager is dan de economische huurwaarde en dat hij derhalve een voordeel geniet. Ook is aannemelijk dat dit voordeel in causaal verband staat tot de dienstbetrekking. Het door de werknemer behaalde voordeel dient aangemerkt te worden als loon in natura.

Informatie

 • Fiscaal: Overig
 • Maandag 15 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie