Hoge Raad: Buffervermogen niet in verhouding tot omvang pensioenverplichting

Belanghebbenden zijn de echtgenoot en de kinderen van erflaatster. Tot haar nalatenschap behoren aandelen in een bv. Deze bv heeft pensioentoezeggingen gedaan. In geschil is - rekening houdend met deze pensioentoezeggingen - de waarde van deze aandelen en daarmee het vervreemdingsvoordeel, na toepassing van artikel 4.17a Wet IB 2001.

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat belanghebbenden niet aannemelijk maken dat de commerciële waarde van de pensioenverplichting aanzienlijk hoger is dan de balanswaarde. Het hof stelt vast dat de pensioenverplichting een commerciële waarde van € 57.833,-- heeft. Het hof is vervolgens van oordeel dat een ondernemer rekening mag houden met risico’s binnen de onderneming en daarbij dus ook rekening mag houden met enige buffer voor het geval een slecht scenario zich zal manifesteren. Deze buffer kwalificeert als ondernemingsvermogen.

 

De Hoge Raad oordeelt dat de beslissing van het hof, dat het bij een pensioenverplichting met een commerciële waarde van € 57.833,-- redelijk is om een buffer van ruim € 550.000,-- aan te houden, zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Informatie

 • Fiscale Aspecten
 • Woensdag 3 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie