Hoge Raad: HIR moet vrijvallen omdat er sprake is van fraus legis

Een bv heeft een herinvesteringsreserve (HIR) gevormd van € 2,1 mln voor de boekwinst die zij in 2009 heeft behaald bij de verkoop van haar onroerende zaken. Begin 2010 keert de bv een dividend van € 2,8 mln uit aan haar DGA. Vervolgens koopt de bv voor € 3,3 mln een onroerende zaak van een nv. Op dezelfde dag levert de DGA de aandelen in de bv aan deze nv. Naar aanleiding van een boekenonderzoek, corrigeert de inspecteur de dotatie aan de HIR.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bv de HIR moet laten vrijvallen. Volgens de rechtbank maakt de inspecteur voldoende aannemelijk dat sprake is van een rechtstreekse samenhang tussen de herinvestering, die tot benutting van de HIR leidt, en de aandelenoverdracht.

 

Hof Den Bosch oordeelt dat sprake is van fraus legis. De gang van zaken laat volgens het hof alleen ruimte voor de conclusie dat sprake is van een samenstel van rechtshandelingen waarbij de onroerende zaken zijn verworven voorafgaand aan de belangenwijziging. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden.

Informatie

 • Fiscale Aspecten
 • Woensdag 24 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie