Hoge Raad: Renteswapkosten geen aftrekbare eigenwoningrente

Het gerechtshof in Den Haag had in uitspraken van 7 september 2016, nrs. BK 16/00037 t/m BK-16/00039 geoordeeld dat renteswapkosten ook aftrekbare eigenwoning rente is. De Hoge Raad oordeelt echter anders. Onder aftrekbare rente valt alleen ‘hetgeen tussen de geldgever en de geldnemer is overeengekomen als vergoeding voor het gedurende de looptijd van de geldlening ter beschikking stellen van een hoofdsom. Het gaat dan alleen om kosten  die rechtstreeks voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van de eigenwoningschuld. Kosten van renteswapovereenkomsten zijn geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom. Dat ze een samenhang hebben met de herfinanciering van de eigenwoningschuld en die samenhang ook bedoeld is, biedt onvoldoende grond om dit toch zo te zien.

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten, Financieren, Financieel Management, De gewone werknemer
 • Dinsdag 18 juli 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie