Impact lage rente op pensioenen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de invloed van de aanhoudend lage rente op pensioen- en verzekeringsproducten voor consumenten nader onderzocht. De belangrijkste conclusies treft u hieronder aan.

Het al jarenlang uitblijven van indexaties en de mogelijke afstempeling van pensioenen als gevolg van de lage rente vormen de belangrijkste kwetsbaarheden van het huidige pensioenstelsel. De daaraan inherente discussie heeft uiteindelijk geresulteerd in het Pensioenakkoord van medio 2019, dat in de Hoofdlijnennotie Pensioenakkoord van 22 juni 2020 nader is uitgewerkt.

Als gevolg hiervan is het productassortiment van pensioenverzekeraars veranderd. Het aanbod van producten met een winstdelingscomponent is verminderd, terwijl deze producten in het verleden veel verkocht. Lopende winstdelende producten worden uitgefaseerd aangezien ze, mede door de lage rente, te duur zijn geworden. Nieuwe winstdelende pensioenproducten komen nog maar mondjesmaat op de markt.

Voor bestaande pensioenverzekeringen is het effect van de lage rente voor deelnemers met uitkeringsovereenkomsten (eindloon/middelloon) in de uitkeringsfase beperkt. Voor deelnemers met een premieovereenkomsten heeft de aanhoudend lage rente veel meer gevolgen in de uitkeringsfase. Hoe lager de rente des te lager het pensioen dat kan worden ingekocht op pensioendatum. Maar ook in de opbouwfase heeft de lage rente bij premieovereenkomsten een negatieve invloed op de opbouw van het pensioenvermogen waarmee op pensioendatum een uitkering wordt aangekocht. Deelnemers lijken zich hiervan niet erg bewust.

Verkeerde verwachtingen bij polishouders en deelnemers

Vergelijkt men de verwachtingen van deelnemers en polishouders met de feitelijke opbouw van vermogen binnen pensioen- en verzekeringsproducten dan blijken deze niet met elkaar overeen te komen. Bij pensioenfondsen uit zich dit uiteenlopen van verwachtingen en de feitelijke opbouw vooral in het achterwege blijven van indexaties. Bij verzekeringen is er een afwijking is tussen de verwachte opbouw en de daadwerkelijke opbouw bij winstdelende verzekeringen. Voor direct ingaande lijfrentes geldt bovendien dat minder hoge uitkeringen kunnen worden aangekocht dan verwacht. 

Verzekeraars en pensioenfondsen geven aan dat communiceren over de lage rentestand in het algemeen weinig zoden aan de dijk zet. Communicatie over de lage rente heeft alleen zin als dit voor een polishouder of deelnemer concreet kan worden vertaald naar zijn persoonlijke situatie. Ook pensioenfondsen zien meer in communicatie over de persoonlijke situatie en impact. Dit komt overeen met eerdere aanbevelingen van de AFM (effectieve communicatie bij verlagen pensioenen). 

Uit een consumentenonderzoek van de AFM vloeit voort dat men zich onvoldoende bewust is van de invloed van de aanhoudend lage rentestand op de opbouw binnen de verzekering. Daarnaast bleek een eenzijdig ingrijpen in de verzekering door de verzekeraar niet te worden geaccepteerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Vermogen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
  • Zondag 20 december 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas