In hoeverre zijn werkgevers klaar voor het pensioenakkoord?

Op grond van een door Ipsos uitgevoerd onderzoek, in opdracht van Aegon Cappital is gebleken dat bijna de helft van de werkgevers, 46% op precies te zijn, niet op de hoogte is van wat het pensioenakkoord inhoudt. Een derde van de werkgevers (34%) weet niet wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt en daar bovenop hebben eens 12% van de werkgevers nog nooit van het nieuwe pensioenakkoord gehoord.

Dit manifesteert zich vooral kleinere bedrijven. Daar is het kennisniveau duidelijk beperkter dan dat van de grotere bedrijven. Deze groep werkgevers dus helemaal niet bezig met de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Van de andere ‘helft’ (54%) is twee derde bezig met zich inlezen in de materie (wat gaat er veranderen) een derde heeft ook al contact gehad met de pensioenuitvoerder. Anderzijds geeft ruim 40% aan nog niets van hun pensioenuitvoerder te hebben gehoord.

Desondanks zijn werkgevers zich bewust va hun verantwoordelijk voor het pensioen van hun werknemers en dus ook voor de op handen zijnde aanpassingen die uit het nieuwe pensioenstelsel voortvloeien.

Er is echter nog veel onduidelijk en dat maakt dat werkgevers zich nog erg terughoudend zijn. Als gerichte actie van de kant van de werkgevers uit blijft, kunnen er problemen ontstaan. De kans bestaat dan dat zowel adviseurs als pensioenuitvoerders met capaciteitsproblemen worden geconfronteerd, met alle gevolgen van dien. Immers, als de pensioenregeling (2027) niet voldoet aan de nieuwe eisen, is er geen pensioenopbouw mogelijk. De bestaande regeling mag immers niet meer worden uitgevoerd.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat werkgevers verwachten dat zij tijdig en duidelijk worden geïnformeerd door over wat het pensioenakkoord voor hen nu precies inhoudt, wat de gevolgen zijn voor werknemers en wat de kosten zijn.

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

 • Ongeveer de helft van de werkgevers is niet of onvoldoende bekend met het de inhoud van het pensioenakkoord
 • Gebrek aan kennis leidt tot een neutrale beoordeling en weinig actie, omdat men nog niet wat er precies verwacht wordt
 • Het kennisniveau is lager naarmate het bedrijf kleiner is. Vooral het MKB heeft hiermee te kampen
 • Werkgevers maken zich zorgen over zaken als: Gaan mijn werknemers er op achteruit? Welke kosten zijn ermee gemoeid? Lukt het om het nieuwe pensioen op tijd te implementeren?
 • Hoe meer kennis een werkgever heeft of krijgt, des te meer zorgen ontstaan, omdat dan duidelijk wordt wat er allemaal moet gebeuren
 • Duidelijke communicatie en voorlichting van de kant van de pensioenuitvoerders is de primaire behoefte

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen
 • Maandag 21 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas