In welk jaar vermindert de last van een jubileumactie de belastbare winst?

Een onderneming viert in 2016 haar bedrijfsjubileum met een jubileumactie en brengt de lasten van de actie al in 2015 in mindering op de belastbare winst. Rechtbank Zeeland-West-Brabant beoordeelt of er ultimo 2015 een juridisch afdwingbare verplichting is, dan wel dat er een voorziening kan worden gevormd.

Belanghebbende is een aanbieder van verzekeringen. In 2016 viert belanghebbende haar bedrijfsjubileum. In december 2015 neemt de directie van belanghebbende het besluit voor een jubileumactie. De actie betekent dat de verzekerden in 2016 een jubileumuitkering ontvangen. De raad van commissarissen keurt het directiebesluit nog in december 2015 goed. In april 2016 is de actie in de pers aangekondigd. In mei 2016 betaalt belanghebbende de jubileumuitkering uit.

Belanghebbende vermindert gezien de jubileumactie in haar aangifte vennootschapsbelasting 2015 de belastbare winst met een buitengewone last van
€ 11.934.000. Volgens belanghebbende is per 31 december 2015 sprake van een juridisch afdwingbare verplichting, dan wel mag zij een voorziening vormen. De inspecteur accepteert de buitengewone last echter niet.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat het directiebesluit van december 2015 niet extern kenbaar is gemaakt voor balansdatum. Ultimo 2015 is zodoende slechts nog sprake van een intern besluit waaraan de verzekerden nog geen rechtens afdwingbare rechten kunnen ontlenen. Gelet hierop oordeelt de rechtbank, dat er geen sprake kan zijn van een juridisch afdwingbare verplichting. Dat een aantal verzekerden al op de hoogte was van het besluit, doet daar niet aan af. Ook het feit dat in de jaarrekening 2015 voor de jubileumactie een verplichting op de balans is opgenomen onder de post ‘kortlopende schuld’ maakt dat niet anders. De wijze van verwerking in de jaarrekening is namelijk niet leidend voor de beoordeling of sprake is van een juridisch afdwingbare verplichting ultimo 2015.

Ten aanzien van het vormen van een voorziening verwijst de rechtbank naar het zogenoemde baksteenarrest (BNB 1998/409). In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat bij de bepaling van de winst voor een zeker jaar ter zake van toekomstige uitgaven een voorziening mag worden gevormd, indien die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en/of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend, en ter zake waarvan een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen.

De rechtbank overweegt dat er sprake is van een jubileumactie waarvoor alleen degenen in aanmerking komen die in 2016 verzekerd zijn. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de uitgaven ‘ook overigens aan de periode voorafgaande aan 31 december 2015 kunnen worden toegerekend’. De omstandigheid dat het besluit tot de jubileumactie en de goedkeuring daarvan door de raad van commissarissen in 2015 hebben plaatsgevonden, en de omstandigheid dat de actie (mede) was om het eigen vermogen te verminderen ten gunste van de leden van belanghebbende, maken op zichzelf noch in onderlinge samenhang bezien niet dat aan de toerekeningsvoorwaarde is voldaan. De rechtbank oordeelt dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden uit het baksteenarrest.

De inspecteur heeft de opgevoerde buitengewone last terecht niet geaccepteerd.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van het vormen van voorzieningen, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding 'Consultant Financial Planning’ of zoek je meer verdieping op het gebied van diverse fiscale vraagstukken zie dan de opleiding ‘Certified Life Event Advisor (CLEA)’. Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op de IB-ondernemer, de DGA en de BV. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht! Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor! 

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Wet Vpb
  • Maandag 17 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas