Ingezonden brief FD Optiek: Kom op FNV, je bent er bijna!

Kom op FNV, je bent er bijna!

Eindelijk beweegt de FNV als het gaat om het pensioendossier. Nog een paar stapjes en we kunnen echt beginnen aan de bouw van ons nieuwe pensioensysteem. In de voorstellen van Gortzak (FD 2 april) mis ik namelijk nog een aantal zaken.

Allereerst de ‘nieuwe’ norm. Dat alleen maar op vrijdag voor het pensioen gewerkt hoeft te worden is prima, maar dat betekent wel dat de norm, zoals ook de Cie Goudswaard al terecht aangaf, niet langer 70% maar eerder 50% moet zijn. Ook miskent Gortzak dat pensioenopbouw allang vanaf het eerste moment van werken kan beginnen. Een zware beroeper die op z’n 18e begint kan gewoon direct beginnen met pensioenopbouw. Wachten tot 21, later mag namelijk niet, hoeft echt niet. Ook ‘extra’ veel opbouwen, dus eindloon, hoeft geen probleem te zijn. Dat zal de werknemer dan wel zelf moeten betalen, als de werkgeverslasten niet meer mogen worden althans. Er moet dus enerzijds veel meer gebruik worden gemaakt van individualisering en flexibilisering. Anderzijds moet er toch ook echt meer eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer worden gelegd. Als hij meer/eerder met pensioen wil, zal hij op basis van eigen keus daar dan ook maar donderdagmiddag voor moeten werken. Ook eerder beginnen met parttime werken in combinatie met deeltijdpensioen is een prima oplossing om langer aan het arbeidsproces te kunnen blijven deelnemen. Dat we werknemers daar de komende jaren veel hulp bij moeten geven om hier mee te leren omgaan, lijkt me evident. Alle rapporten hebben de afgelopen tijd immers aangegeven dat er op het gebied van pensioencommunicatie nog volop verbeteringen mogelijk en nodig zijn.
Dat tot slot wordt gesteld dat de verhoging van de AOW naar 67 jaar niet wordt verhaald op de werkgever is toe te juichen en getuigt van realiteitszin. De politieke partijen die nu nog inzetten op behoud van 65 jaar als AOW-leeftijd geef ik in overweging dit snel te herzien!

Theo Gommer, pensioenadvocaat Gommer & Partners/directeur Wetenschappelijk Bureau Akkermans & Partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie