Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Artikel van dhr. Balledux

Waardeoverdrachtproblemen toch complexer.

De heer Balledux (FD 28 november) heeft een terecht punt met betrekking tot waardeoverdracht. Toch ben ik het niet met hem eens. Allereerst ben ik overtuigd van het feit dat je als werknemer beter alle pensioenrechten bij elkaar kunt hebben (en houden) dan verspreid over meerdere uitvoerders. Juist de kosten die hiermee gemoeid zijn verminderen het pensioenresultaat (macro-economisch) enorm. Daarom is ook op grond van de in 2007 ingevoerde Pensioenwet na 2 jaar, dus vanaf 2009, de mogelijkheid gecreëerd indien geen waardeoverdracht is toegepast ‘kleine’ pensioenuitkeringen (tot € 400 per jaar) te mogen en gaan afkopen. Juist om die hoge uitvoeringskosten te beperken. Als ik mijn pensioenrechten dus niet bij elkaar breng, is die kans een stuk groter. De uitvoerder bepaalt dit overigens, niet de werknemer. Zijn hoop op een snel en goed werkend Nationaal Pensioenregister deel ik, maar ik ben bang dat het nog wel eens heel lang kan gaan duren voordat alle pensioenrechten daar ook echt in zitten. Vooralsnog gaat het immers niet zo snel met het Nationaal Pensioenregister, en dan druk ik mij nog eufemistisch uit. Overigens kunnen werkgevers in de vrije sector heel makkelijk de door Balledux geschetste nadelige gevolgen van waardeoverdracht voorkomen. Zij kunnen hiertoe overgaan op een defined contribution regeling. Zijn vooringenomenheid ten opzichte van verzekeraars verbaast mij dan ook. Daarnaast kunnen zij, zie hiervoor het redactioneel van Prof. Dr. E. Lutjens in de laatste Pensioen & Praktijk, met hun werknemer overeenkomen – met diens instemming uiteraard - dat deze geen waardeoverdracht gaat toepassen. Dit kan bij aanvang van het dienstverband!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten. drs Roos van der Velden is partner bij Akkermans & Partners Pensioen Juristen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie