Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Beloningsdenken overheid onjuist en rechtsongelijk!

Zowel op het gebied van BTW en beloning als op het gebied van provisie/fee worden financiële dienstverleners (Wft-vergunningshouders) in een spagaat gedwongen.

De overheid accepteert (brief minister Bos inzake Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, Bgfo, en stand van zaken aanpassing provisieregelgeving dd 16 juni) dat er geen BTW in rekening hoeft te worden gebracht door financiële dienstverleners indien het doel het bemiddelen bij een verzekerings- (of ook krediet)overeenkomst is. Immers, zo stelt Bos, het advies is hierbij ondergeschikt (?) aan het uiteindelijke hoofddoel, het afsluiten van een verzekerings- (of krediet)overeenkomst. Dat levert rechtsongelijkheid op tussen adviseurs die alleen adviseren en adviseurs die (ook) bemiddelen. Bovendien ‘promoot’ de overheid en ook de AFM juist steeds meer om op uurvergoeding te werken. Overigens, of je nu beloond wordt op provisie of op feebasis (of beide), maakt niet en zou dus niet uit mogen maken. Het gevolg is zelfs dat een adviseur bijna wordt gedwongen om een (minimale) verzekeringsovereenkomst te sluiten of - wellicht ten onrechte – moet stellen dat het sluiten van een verzekeringsovereenkomst de doelstelling is? Er zijn dus twee oplossingen. Of over alle diensten wordt BTW in rekening gebracht, of de (particuliere) klant hoeft ook over het advies sec geen BTW te laten betalen. Daarnaast roept de brief verwarring op. Als ik nu een intermediair met advies ondersteun zodat deze (de doelstelling heeft om) een verzekeringsovereenkomst te sluiten. Is over mijn advies dan geen BTW verschuldigd?
Kortom, daar waar de beloningsproblematiek in de verzekeringsbranche al een heikel punt is momenteel, zaait Bos nog eens extra verwarring.

Hetzelfde speelt eigenlijk nog steeds voor de lijfrenteaftrek (hier schreef ik al eerder over overigens). Omdat minister Donner ZZP-ers blijft beschouwen als ondernemers en niet als moderne werknemers, zijn ZZP-ers op lijfrente aangewezen voor hun oudedagsvoorziening. Als een financiële dienstverlener een lijfrenteproduct sluit, zijn de advieskosten middels provisie onderdeel van de fiscale lijfrenteaftrek. Als een adviseur geen provisie maar een fee ontvangt, zijn de kosten van het advies niet aftrekbaar. Ook hiervoor zou moeten gelden dat financieel (inkomens)advies fiscaal aftrekbaar is (uiteraard binnen de lijfrenteruimte). Niemand zal immers, ook niet als het fiscaal aftrekbaar is én er geen BTW is verschuldigd, kosten maken als het doel niet op zich is het beter inzage krijgen in de inkomensvoorziening met eventueel een verzekeringstechnische of andere spaaroplossing als optie. Zo niet, dan zou een financiële dienstverlener zijn klant – en zichzelf - tekort doen als er geen verzekeringsproduct wordt gesloten
Gezien de pensioenproblematieken zou geen BTW én fiscale aftrekbaarheid voor financieel (inkomens)advies een prima overheidsmaatregel zijn in de huidige crisistijden.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie