ingezonden brief Het Financieele Dagblad: De boodschapper vermoord?

De boodschapper vermoord?

De heren Bovenberg en Nijman vermoorden de boodschapper, mij dus. Beter ware het geweest als zij zich hadden gerealiseerd dat ik slechts de boodschapper was en ben van de ’nieuwe pensioenwereld’ (FD 26 april).

De macro-economische theoretische beschouwing van de heren klopt. Een ‘reëel’ pensioen is beter dan een voorwaardelijk geïndexeerd nominaal pensioen. Daarmee houdt het echter dan ook op. De beschouwing is verder slechts theoretisch en bovendien – en dat is veel erger - ook bijzonder paternalistisch. De pensioengerechtigde in de door mij geschetste en aangehangen nieuwe pensioenwereld kan, wil en zal zelf wel beslissen.
In de nieuwe pensioenwereld gaan we over van de opbouwfase naar een grootschalige uitkeringsfase. Pas vanaf 2020 wordt er meer pensioen uitgekeerd dan opgebouwd. De aankomend gepensioneerde kan heel goed zelf beslissen wat hij wel en niet wil. Als deze het risico (dat kan immers positief of negatief zijn) van een hoger nominaal pensioen verkiest boven een reëel pensioen, dat op de pensioeningangsdatum natuurlijk dezelfde waarde kent, dan is dat zijn keus.

Bovendien hebben de heren mijn bijdrage – overigens mede een oproep tot discussie, maar dat moge duidelijk zijn – klaarblijkelijk niet goed gelezen. Ik heb immers aangegeven dat mede afhankelijk van eigen wensen en inschattingen (bijvoorbeeld levensverwachtingen) keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Daarbij mag het logisch zijn dat ik mijn reële pensioen op de pensioeningangsdatum wil kúnnen omzetten in een hoger nominaal pensioen. Verder bepalen zij blijkbaar dat ik een jaar langer moet doorwerken als de door hun opgelegde reële pensioenen eens wat mochten tegenvallen? Over paternalisme gesproken. Met hun laatste zin slaan de heren tot slot niet alleen hun eigen planken mis maar zelfs de gehele boom. Zij bepalen toch niet dat ‘ik’ (de pensioengerechtigde) blootgesteld moet willen worden aan inflatierisico’s? Pardon, heren, mag ik dat alsjeblieft zelf bepalen? Welkom in de nieuwe pensioenwereld, u zit er blijkbaar nu (pas) in!

Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie