Ingezonden brief Het Financieele Dagblad: Valkuil DGA nog dieper, wetgever kleunt wederom mis!

Cor Overduin attendeert terecht op de valkuil die de doorbetaaldloonregeling (dbl) vanaf 2009 kan opleveren (FD 15-8). Ik maak de kuil nog dieper en zie de wetgever dan ook hier struikelen. Overduin stelt terecht dat als de dbl niet wordt verlengd, menig DGA in de pensioenproblemen komt omdat hij geacht wordt niet langer in dienst te zijn bij zijn Holding BV, maar bij de onderliggende werk-BV’s. Alsdan zal de pensioenopbouw aangepast moeten worden of in sommige gevallen zelfs niet meer mogelijk zijn in de eigen (Holding) BV.

Ik deel de mening van Overduin dat ook de opgebouwde pensioenrechten fiscaal niet meer zuiver zijn echter niet. De opgebouwde rechten tot 2009 zijn immers conform de hiervoor geldende wetgeving opgebouwd. Het gaat juist om de toekomstige pensioenpremies. Niet dat het probleem hierdoor minder wordt. Overigens kan wel, maar dan vanuit civieljuridische invalshoek, een groot vraagteken gezet worden bij de verwachte stellingname van de fiscus dat de DGA zijn salaris van alle onderliggende werk-BV’s moet genieten. Immers, hoe het ook zij, hij staat willen en wetens, contractueel juist onderbouwd, op de loonlijst bij de Holding BV. Ik zie de procedures, die dan ongetwijfeld jaren gaan duren, al weer voor me. In 2015 wordt duidelijk hoe het zit! Met alle respect moet ik derhalve wederom tot de conclusie komen dat de wetgever onvoldoende geëquipeerd is om met name pensioenproblematieken zelfstandig te beoordelen. Eerst moest de DGA ‘uit’ de loonbelasting, nu toch weer niet, maar vergeten ze andere consequenties te regelen. Wat zal dat wel weer niet gekost hebben? Waarbij dan ook nog eens de vraag is of die consequenties er wel zijn. Het wordt dus echt tijd naast Actal een echt (algemeen/fiscaal) pensioeninhoudelijk adviescollege te vormen. Ik ga er hierbij ook vanuit dat als deze ‘missers’ in pensioenwetgeving plaatsvinden, deze ook op andere terreinen spelen. O ja, zo’n adviescollege moet dan wel ook gevolgd worden anders heeft adviseren geen zin. Hierover heeft de voorzitter van Actal al eens gesproken.

Mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg (Linschoten zit in de Raad van Advies van Akkermans & Partners).

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie