Inkomsten architect zijn uit arbeid en niet uit onderneming

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 januari 2020 uitspraak gedaan of belastbaar inkomen uit in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden belast kan worden als winst uit onderneming.

Belanghebbende is IB-ondernemer. In 2015 heeft belanghebbende een arbeidsovereenkomst afgesloten met een Stichting waarbij belanghebbende in dienst is getreden als bouwkundig projectleider.

 

In geschil is of belanghebbende de van de Stichting ontvangen bedragen heeft genoten als winst uit onderneming. Belanghebbende stelt dat de aard van haar werkzaamheden voor de Stichting meebrengt dat zij deze ook als zelfstandige had kunnen verrichten en dat daarom de door haar daaruit genoten looninkomsten winst uit onderneming zijn. De inspecteur heeft de winst en de zelfstandigenaftrek deels gecorrigeerd.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat belastbaar inkomen uit de in de dienstbetrekking verrichte werkzaamheden onder omstandigheden kan worden geabsorbeerd door de onderneming. Daartoe is vereist dat een nauwe samenhang bestaat tussen deze werkzaamheden en de werkzaamheden die zijn verricht als ondernemer en voorts dat de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten een ondergeschikte plaats innemen.

Het hof oordeelt dat belanghebbende onvoldoende bewijs heeft geleverd op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat tussen de in de dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en haar werkzaamheden in haar gedreven onderneming een zodanige nauwe samenhang bestaat. Bovendien hebben de werkzaamheden verricht in dienstbetrekking in 2015 niet een ondergeschikte plaats.

 

Het gelijk is dan ook aan de inspecteur.

Informatie

 • Fiscaal: Wet IB
 • Woensdag 22 januari 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie