Inspecteur past terecht het tarief inclusief premie AOW toe

De Belastingdienst heeft de aanslag IB/PVV 2014 ten aanzien van X vastgesteld overeenkomstig de gegevens uit de door hem ingediende aangifte en heeft daarbij het tarief toegepast inclusief de rechtens de AOW verschuldigde premie van 17,90%. In geschil is of dit tarief terecht is toegepast. Hof Amsterdam honoreert het beroep van X op betalingsonmacht van het griffierecht niet. Voorts beslist het Hof dat de Rechtbank (Rechtbank Den Haag 10 maart 2017, nr. 16/7888) terecht heeft beslist dat op grond van art. 7a AOW en art. 10 Wfsv de verhoogde AOW leeftijd van vijfenzestig jaar plus 3 maanden van toepassing is op X. Dit betekent voor het betreffende jaar dat X de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt en premieplichtig was voor de AOW. Voor zover X zich op het standpunt stelt dat sprake is van strijdigheid met het beginsel geen straf zonder wet (art. 16 Grondwet en art. 7 EVRM) geldt dat dit standpunt moet worden verworpen omdat de hier aan de orde zijnde regeling niet kan worden aangemerkt als een straf. Verder heeft de Rechtbank terecht beslist dat geen sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie (art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR). Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt verworpen. Reeds omdat X niet gemotiveerd heeft aangevoerd waarom de verhoging van de AOW leeftijd zich in zijn geval sterker laat voelen dan in het algemeen, faalt het beroep op schending van het in art. 1 Eerste Protocol (bij het EVRM) vervatte eigendomsrecht eveneens. X wordt in het ongelijk gesteld (Gerechtshof Den Haag 26 september 2017, nr. 17/00460).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie