Instemming nodig voor wijzigen pensioen.

Een recente uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 19 september 2017 laat maar weer eens zien dat de zorgplicht die rust op een werkgever inzake communicatie omtrent de pensioenregeling steeds zwaarder wordt.

Een werkgever moet u duidelijk in niet mis te verstane bewoordingen informeren over de financiële (nadelige) consequenties voor uw toekomstige pensioen bij een wijziging van uw pensioenregeling.

Eindloonregeling
Wat was er aan de hand? In de onderhavige kwestie had de werkneemster een pensioentoezegging. Zij was in de veronderstelling dat sprake was van een eindloonregeling (een pensioenuitkering gebaseerd op het laatste salaris). Deze was in eerste instantie verzekerd door middel van een kapitaal. Later werd de daadwerkelijke uitkering verzekerd. De werkgever heeft zich op een gegeven moment op het standpunt gesteld dat sprake zou zijn van een middelloonregeling (een pensioenuitkering gebaseerd op het gemiddelde salaris). De werkneemster is op grond van de aan haar verstrekte informatie van mening dat het door haar opgebouwde pensioen te laag is. Zij maakt aanspraak op een hoger (eindloon-) pensioen. Van belang hierbij is nog dat het dienstverband tussen de werkneemster en de werkgever was beëindigd en dat partijen in de vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst een zogeheten finale kwijting waren overeengekomen.

Vordering
Nu de vrouw aanspraak maakt op een hoger pensioen, beroept de werkgever zich uiteraard op deze finale kwijting. In dit beding is opgenomen dat partijen een allesomvattende regeling – ook ten aanzien van pensioen - hebben getroffen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het gerechtshof is echter van mening dat de werkgever er, ondanks dit beding, niet op mocht vertrouwen dat de werkneemster afstand deed van alle vorderingen met betrekking tot pensioen. Dus ondanks dat de werkgever en werkneemster een allesomvattende regeling waren overeengekomen, mocht de werkneemster toch aanspraak maken op een hoger pensioen. Heeft zij hier recht op?

Tegenstrijdig
Met betrekking tot de inhoud van de pensioenregeling is het hof van mening dat de informatie aan de werkneemster onduidelijk en tegenstrijdig is. Daar komt bij dat als uitgangspunt geldt wat partijen hebben afgesproken en wat zij destijds over en weer uit elkaars uitlatingen en gedragingen mochten begrijpen. Het hof gaat nog een stapje verder door te stellen dat als de werkgever geen contractuele of wettelijke bevoegdheid heeft om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen, deze regeling alleen gewijzigd kan worden als de werkneemster hiermee welbewust zou instemmen. Van welbewust kan, volgens het Hof pas sprake zijn als de werkneemster op de hoogte is gesteld van de financiële consequenties van een wijziging voor haar uiteindelijke pensioenrechten.

Een werkgever kan dan ook alleen overgaan tot het wijzigen van een pensioenregeling als een werknemer hiermee instemt. Deze instemming moet dus welbewust zijn, wat betekent dat de financiële consequenties van de wijziging met betrekking tot de uiteindelijke pensioenrechten inzichtelijk moeten zijn gemaakt.

Wijzigingsronde
Nu er weer een nieuwe wijzigingsronde voor de deur staat (de aanpassing naar een pensioenleeftijd van 68 jaar) dus een schone taak voor werkgevers om zich aan deze instructie te houden. Het mag duidelijk zijn dat dit in het verleden heel vaak niet is gebeurd. Is uw pensioen dus wel met uw welbewuste instemming gewijzigd?ECLI:NL:GHSHE:2017:4031

 

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Civieljuridische Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 4 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie