Intern Toezicht via een Visitatiecommissie

DNB heeft opnieuw de werking van visitatiescommissie onderzocht en daarover een brochure gepubliceerd. Van de website van DNB:

"DNB heeft onderzoek gedaan naar de werking van visitatiecommissies bij pensioenfondsen. Uit dat onderzoek heeft DNB een aantal good practices gehaald.

Adequaat intern toezicht borgt een beheerste en integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging. Daarom beoordeelt DNB regelmatig de werking van het interne toezicht. In 2015 heeft DNB gekeken naar het interne toezicht in de vorm van visitatiecommissies. Op dit moment heeft twee derde van de pensioenfondsen het intern toezicht ingericht door middel van een jaarlijkse visitatie.

In dit onderzoek, dat DNB heeft uitgevoerd bij middelgrote pensioenfondsen (T2), is gekeken naar:

 • de houding van het bestuur ten opzichte van de visitatiecommissie
 • de kwaliteit van de visitatie

DNB heeft hierbij veel goede voorbeelden gezien, maar er is ook ruimte voor verbetering, zowel voor bestuurders van een pensioenfonds als voor visiteurs.
De goede voorbeelden heeft DNB in een brochure uiteengezet. Deze brochure is zowel voor bestuurders met een visitatiecommissie als voor visiteurs interessant."

De brochure is bijgevoegd. De VisitatieCommissie Pensioenfondsen (VCP) is een onderdeel van de Akkermans & Partners Groep en verzorgt voor tientallen (ondernemings)pensioenfondsen de visitatie en staat borg voor de door DNB gewenste kwaliteit! 

Informatie

 • Toezicht, Governance, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 8 juni 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie