Internationaal sociaal zekerheidsrecht

A woonachtig in België in dienst bij een in België gevestigd bedrijf. A verricht werkzaamheden op projectbasis in Nederland. Ook werkt hij regelmatig vanuit huis. Hof Den Bosch is van oordeel dat A zowel in Nederland als in België arbeid verricht en dat op grond van artikel 14, tweede lid, onderdeel b, sub i, van Verordening 1408/71 (de Verordening), de wetgeving van België van toepassing is. A is geen premies volksverzekeringen in Nederland verschuldigd. De staatssecretaris heeft tegen het oordeel van het Hof cassatieberoep ingesteld. Hij stelt dat het Hof ten onrechte is voorbij gegaan aan zijn stelling dat de uitvoeringsinstellingen van sociale zekerheid zowel in Nederland (SVB) als in België (RSVZ) hebben beslist dat hij in Nederland aan de premieheffing is onderworpen. Uit HR 13 juni 2008, nr. 43304, volgt dat de beslissing van het RSVZ dat A niet aan de socialeverzekeringswetgeving van België was onderworpen, door de Nederlandse rechter geëerbiedigd dient te worden, aldus de staatssecretaris. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond. In dit geval gaat het om de vraag of de werkzaamheden van A van zoedanige omvang hebben. Toepassing Verordening 1408/71 verhindert Nederlandse premieheffing een zodanige omvang zijn dat zij voor de toepassing van de Verordening in aanmerking kunnen worden genomen. Dat is een vraag van Unierecht die beheerst wordt door de Verordening, en niet door het nationale recht van het land waar de werkzaamheden worden verricht. (HR 30 september 2016, nr. 15/03858)

Informatie

  • Internationaal, Sociale Zekerheid, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 31 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas