Internationale aspecten pensioenuitkering in bedrag ineens

Demissionair minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd hoe de uitkering van een bedrag ineens (maximaal 10% van de pensioenaanspraak) bij pensionering uitwerkt in internationale situaties, in het bijzonder voor vestiging in de EU-lidstaten Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en Ierland.

Op basis van de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met Spanje en Frankrijk zijn de eenmalige uitkeringen exclusief belast in het woonland van gerechtigde tot die eenmalige uitkering.

In de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met België, Duitsland en Ierland is een specifieke bepaling voor de situatie van afkoop van pensioen opgenomen.

In het belastingverdrag tussen Nederland en België is geregeld dat het bronland (Nederland) heffingsbevoegd is als de pensioenafkoopsom vóór de pensioeningangsdatum wordt uitbetaald. Aangezien het bij de uitkering van het bedrag ineens gaat om een (gedeeltelijke) afkoop op de pensioeningangsdatum, wordt aangesloten bij de hoofdregel voor pensioenen. Dat impliceert dat als een bedrag ineens aan een inwoner van België wordt uitgekeerd, het heffingsrecht aan het woonland (België) toekomt, tenzij het pensioen in België niet tegen het algemene tarief wordt belast en een bepaald maximum wordt overschreden.

In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en Nederland en Ierland is geregeld dat pensioenafkoopsommen altijd in het bronland (Nederland) mogen worden belast. Nederland kan dus heffen over het bedrag ineens die worden betaald aan een inwoner van Duitsland of Ierland.

Nederland is gebonden aan de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting en kan daarvan niet afwijken. Ook niet voor het bedrag ineens. Bij het ‘moderniseren’ van belastingverdragen zet Nederland wel in het binnenhalen van het heffingsrecht over pensioenafkoopsommen. Overigens wordt in verband met lucratieve afkoopomstandigheden in het buitenland, geen massale ‘uittocht’ verwacht. Slechts een zeer beperkte groep zal om die reden emigreren.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Pensioen
  • Vrijdag 28 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas