Internetconsultatie wetsvoorstel oplossing knelpunten kleine pensioenen

Op 22 maart 2021 is de interntetconsultatie van het wetsvoorstel ter oplossing van de knelpunten voor waardeoverdrcht van kleine pensioenen gestart.

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels met betrekking tot de afkoop van klein ouderdomspensioen gewijzigd.

Heel kleine pensioenen, tot € 2 bruto per jaar, zijn komen te vervallen (artikel 55, lid 6 PW).

Kleine pensioenen van € 2 tot € 503,24 (2021) bruto per jaar mogen sinds 1 januari 2019 niet zonder meer worden afgekocht. Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen die vanaf 1 januari 2018 (zijn) ontstaan met ingang van 1 januari 2019 automatisch overdragen aan de pensioenuitvoerder, waar de gewezen deelnemer op dat moment zijn pensioen opbouwt. Het is ook mogelijk het pensioen te laten staan als klein pensioen. Voor bestaande kleine pensioenen die ontstaan zijn vóór 1 januari 2018 was de automatische waardeoverdracht sinds 1 januari 2020 van kracht.

Echter, bovenstaande regeling geldt niet voor alle kleine pensioenen. Voor automatische waardeoverdracht komen alleen kleine pensioenen in aanmerking die zijn ontstaat door baanwisseling. Kleine pensioenen die zijn ontstaan door collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, of door juridische fusie, bedrijfsfusie of splitsing premievrij zijn blijven staan, komen niet in aanmerking voor automatische waardeoverdracht. Daarnaast is tussentijdse afkoop van kleine nettopensioenen is niet mogelijk en vallen ze evenmin onder de Wet waardeoverdracht klein pensioen.

Het gevolg hiervan is dat deze kleine pensioenen daardoor in de administraties van de pensioenuitvoerders blijven staan tegen relatief hoge uitvoeringskosten.

Het concept wetsvoorstel ziet op het realiseren van een uitbreiding van het recht op waardeoverdracht voor klein ouderdomspensioen, met uitzondering van uitkeringsovereenkomsten,  ongeacht of deze vóór of vanaf 1 januari 2018 zijn of nog zullen ontstaan en voor kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis dan beëindiging van de deelneming hebben. Daarnaast maakt het concept wetsvoorstel de afkoop van kleine nettopensioenen mogelijk.

Het concept wetsvoorstel kent de volgende indeling:

Hoofdstuk 1; Inleiding
hoofdstuk 2: Uitbreiding rechts op waardeoverdracht klein pensioen
Hoofdstuk 3: Afkoopmogelijkheid van kleine nettopensioenen en nettolijfrenten
Hoofdstuk 4: Relatie met pensioenakkoord en stelselherziening
Hoofdstuk 5: Gegevensbescherming
Hoofdstuk 6: Doenvermogen van de deelnemer
Hoofdstuk 7: Gevolgen voor de regeldruk
Hoofdstuk 8: Reacties die tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel zijn                                    ontvangen
Hoofdstuk 9: Uitkomsten van de toezichts- en uitvoeringstoetsen

Beoogde inwerkingtreding is per 1 januari 2022. De internetconsultatie sluit op 19 april 2021.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen, Waardeoverdracht
  • Maandag 29 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas