Intrekking V&A’s over afkoop en omzetting pensioen in eigen beheer

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft per 1 januari 2020 een groot aantal Vragen & Antwoorden (V&A’s) laten vervallen.

Het gaat om V&A’s die allemaal betrekking hebben op de afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) van pensioen in eigen beheer in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De reden voor het laten vervallen van deze V&A’s is gelegen in het feit dat per 1 januari 2020 afkoop en omzetting niet meer mogelijk is, zodat deze V&A’s hun belang hebben verloren.

 

Het betreft de volgende Vragen & Antwoorden:

 

 • V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht
 • V&A 17-003 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten
 • V&A 17-004 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking
 • V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen
 • V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen
 • V&A 17-007 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer
 • V&A 17-013 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans
 • V&A 17-014 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting
 • V&A 17-015 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner
 • V&A 17-016 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen
 • V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting
 • V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017
 • V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer.
 • V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen
 • V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer
 • V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer
 • V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom
 • V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom
 • V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017
 • V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen
 • V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting
 • V&A 18-002 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop
 • V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, PEB, ODV Fiscaal
 • Woensdag 8 januari 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie