Inzicht in bankafschriften erflater afdwingbaar

Na het overlijden ontstaat geregeld discussie over de omvang van de nalatenschap en dan vooral of er geen bedragen of bezittingen aan het zicht van andere erfgenamen zijn onttrokken. Banken krijgen daar ook mee te maken, maar die hebben met verschillende belangen rekening te houden waaronder de geheimhoudingsverplichtingen, maar ook de administratieve belasting en kosten. De Rechtbank Midden-Nederland moest recent oordelen over een weigering van de bank om inzage te verlenen aan een wettelijke erfgenaam, een kind, die wil weten of ze recht heeft op een legitieme portie.  Er is sprake geweest van een ouderlijke boedelverdeling, zodat alle bezittingen toekwamen aan de langstlevende partner.  In eerste instantie hebben de erfgenamen onderling geprocedeerd. Die procedure leidt tot een compromis die het toestaat om onbeperkt informatie in te winnen bij onder andere banken en om de hele administratie van de overledene in te zien. De bank weigert de inzage te geven. De bank stelt niet bekend te zijn met bankrekeningen van erflater maar vooral dat het slechts gaat om eis van iemand die slechts recht heeft op een niet-opeisbare vordering en daarom alleen een schuldeiser is van de nalatenschap. Er bestaat sowieso geen recht op de bankrekening zelf. Er is daarom contractueel noch wettelijk een verplichting om de inzage te verstrekken volgens de bank. De rechtbank oordeelt dat met het overlijden alle rechten en verplichtingen zijn overgegaan op de erfgenamen. Onder die rechten en verplichtingen vallen ook het recht op inzicht in een afschrift van een bankrekening. Dat recht hebben de erfgenamen kunnen en mogen overdragen aan iemand anders.

Ook een beroep op de algemene bankvoorwaarden waarin staat dat er geen inzicht in het verloop van de bankrekeningen voor het overlijden gegeven hoeft te worden faalt. Hoewel dit niet in de procedure naar voren is gebracht, moet de rechtbank zelfstandig nagaan of een contractueel beding geen oneerlijk beding is in een consumentenovereenkomst. De rechtbank vindt het niet juist dat rekeninghouders als ze nog leven nog wel zeven jaar terug inzage kunnen krijgen en erfgenamen niet. Dat zou ertoe leiden dat banken helemaal niet meer verantwoordelijk gesteld zouden kunnen worden voor de rekeningadministratie na het overlijden van de rekeninghouder. De procespartijen krijgen nog de gelegenheid om hun mening te geven over het al dan niet onredelijk bezwarend zijn van de algemene bankvoorwaarde. Dat komt omdat het initiatief voor het inbrengen hiervan van de rechtbank zelf kwam en hoor en weder moet worden toegepast. Wordt vervolgd dus nog, maar duidelijk is wel geworden dat de positie van nabestaanden die de afwikkeling van de nalatenschap wil kunnen controleren sterker is dan door banken gedacht.

Informatie

 • Algemeen, Financieel Management, Diversen
 • Vrijdag 21 oktober 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie