Is de partner nu wel of niet verzekerd voor het partnerpensioen?

Nagenoeg elke pensioenregeling kent ook een dekking voor het nabestaandenpensioen. Hierbij wordt vervolgens de definitie van het begrip partner relevant. Over de gehuwde- of geregistreerde partner valt niet veel discussie te voeren. Over de ongehuwd samenwonende partner wel blijkt uit recente jurisprudentie. Met mogelijke grote gevolgen van dien.

Binnen de pensioenregeling van de werkgever is sprake van een partnerpensioen voor zowel de gehuwde partner als de ongehuwd samenwonende partner. Voor deze laatste geldt wel als aanvullende eis dat er sprake moet zijn van een duurzaam gezamenlijke huishouding van tenminste vijf jaar of een notarieel samenlevingscontract dat ouder is dan een halfjaar. Na het overlijden van een deelnemer meldt de partner zich bij de pensioenverzekeraar en blijkt te voldoen aan het genoemde partnerbegrip. Einde discussie zou je denken.

De pensioenverzekeraar weigert echter de uitkering omdat de partner door de deelnemer niet was aangemeld bij de verzekeraar en daardoor was het nabestaandenpensioen voor deze deelnemer niet meeverzekerd. De verzekeraar verwijst hierbij naar het pensioenreglement dat van toepassing is op de deelnemer en de uitvoeringsovereenkomst, welke is gesloten met de werkgever.

In het pensioenreglement is een algemene bepaling opgenomen inzake de informatievoorziening vanuit de deelnemer. Deze is verplicht om aan de pensioenuitvoerder alle informatie te verstrekken die deze nodig heeft voor een juiste uitvoering van de pensioenregeling. Naar de mening van de rechter stond echter nergens in het pensioenreglement de eis dat de partner moest worden aangemeld voor het partnerpensioen om hiervoor in aanmerking te komen. De verwijzing naar de algemene verzekeringsvoorwaarden mocht de pensioenverzekeraar ook niet baten omdat deze van toepassing zijn op de verzekeringsnemer en dat is bij een pensioenregeling de werkgever.

Hoewel niet aangemeld voor het nabestaandenpensioen moet de pensioenverzekeraar gewoon het nabestaandenpensioen aan de partner uitkeren.

Om zijn schade te beperken, legt de pensioenverzekeraar de claim neer bij de werkgever. Die was op basis van de uitvoeringsovereenkomst verplicht om de partnergegevens aan te leveren en moet dus maar opdraaien voor de “schade”. Volgens de werkgever was hij helemaal niet op de hoogte van het feit dat deze werknemer een partner had en kon, en hoefde, hij de partnergegevens dus ook niet aan te leveren. Hoewel de pensioenverzekeraar nog inbracht dat de werkgever een actieve onderzoekrol had waar het ging om de gegevens ten behoeve van de pensioenregeling ging de rechter hierin niet mee. Wat je niet weet, kun je ook niet melden!

Voor de werkgever liep het dus goed af maar de vraag is of dit in hoger beroep (indien dit wordt ingesteld) ook het geval gaat zijn. De partner heeft denk ik verder niets meer te vrezen, de werkgever kan nog niet helemaal rustig slapen.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Leidraden, Civieljuridische Aspecten, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 22 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie