Is een Britse LLP belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

Twee participanten richten naar Brits recht een Limited Liability Partnership (LLP) op. Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft antwoord op de vraag of deze LLP een transparant lichaam is en daarom niet vpb-plichtig is in Nederland.

Belanghebbende is een in 2014 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). Belanghebbende heeft twee participanten. De ene participant is middellijk (100%) aandeelhouder en bestuurder van de andere participant. De participanten zijn mondeling een LLP-agreement overeengekomen.

Belanghebbende dient een nihilaangifte vennootschapsbelasting 2014 in, en merkt in de aangifte het volgende op: ‘een Engelse LLP is niet belastingplichtig voor de vpb’.

De inspecteur stelt zich echter op het standpunt, dat belanghebbende voor de Wet Vennootschapsbelasting als een niet-transparant lichaam dient te worden aangemerkt. De inspecteur baseert zijn standpunt op het arrest van de Hoge Raad van 2 juni 2006 en het besluit van de staatssecretaris van 11 december 2009, waarin deze jurisprudentie is uitgewerkt. Ook verwijst de inspecteur naar de uitspraak van Hof Den Haag van 11 augustus 2020, waarin voor een volgens de inspecteur soortgelijke LLP is bepaald dat deze niet transparant is voor de Nederlandse belastingheffing.

De inspecteur legt belanghebbende daarom een definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2014 op uitgaande van een belastbaar bedrag van € 120.000.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat voor de beantwoording van de vraag of belanghebbende naar Nederlandse fiscale maatstaven al dan niet transparant is, (onder meer) de door de Hoge Raad in het arrest van 2 juni 2006 genoemde drie criteria als uitgangspunt dienen te worden genomen. Deze criteria zijn:

 1. Zijn de participanten slechts aansprakelijk tot hun inleg?
 2. Is de onderneming van de LLP eigendom van de LLP?
 3. Wordt de onderneming van de LLP ook overigens niet feitelijk voor rekening en risico van de participanten gedreven?

Voor wat betreft het tweede en het derde criterium stelt de rechtbank vast, dat deze niet in geschil zijn en derhalve bevestigend worden beantwoord.

Inzake het eerste criterium overweegt de rechtbank dat beslissend is in hoeverre de participanten volgens het recht van het land van oprichting aansprakelijk zijn voor de schulden van belanghebbende. De rechtbank sluit in dit kader aan bij de analyse die Hof Den Haag in de uitspraak van 11 augustus 2020 heeft gemaakt van de Britse wetgeving ten aanzien van het aansprakelijkheidsvraagstuk van een Britse LLP. Hieruit volgt, dat belanghebbende civielrechtelijk een rechtspersoon is die, met uitzondering van anderen, aansprakelijk is voor de door haar aangegane verbintenissen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarin veelal sprake is van onrechtmatig of verwijtbaar handelen ten nadele van schuldeisers, kan een participant verplicht worden bij te dragen in het tekort van de LLP ten tijde van insolventie. Deze uitzonderingen betekenen echter niet, dat de hoofdregel is, dat de participanten aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van een LLP. De rechtbank concludeert daarom, dat de participanten in belanghebbende slechts aansprakelijk zijn tot hun inleg.

In casu wordt derhalve aan de drie criteria voldaan. De rechtbank oordeelt dan ook, dat belanghebbende dient te worden aangemerkt als niet-transparant lichaam. Het gelijk is aan de inspecteur.

Meer weten?
Wil je meer weten of een lichaam (in casu een Limited Liability Partnership (LLP)) VPB - belastingplichtig is in Nederland, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding
Consultant Financial Planning of zoek je meer verdieping in life events zie dan de opleiding 'Certified Life Event Advisor (CLEA)’. Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering zoals bij specifieke belastingplicht! Ook specifiek gericht op de DGA en zijn BV. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht! Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Fiscaal: Wet Vpb
 • Dinsdag 25 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas