Is een pensioenfonds veiliger dan een verzekeringsmaatschappij?

Vandaag hoorde ik een discussie op BNR tussen verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Een verzekeringsmaatschappij stelde dat er rekening mee dient te worden gehouden dat pensioenpremies bij pensioenfondsen de komende tijd flink kunnen stijgen. Percentages tussen de 20 en 40% werden genoemd. Vertegenwoordigers van pensioenfondsen beweerden daartegenover dat verzekeringsmaatschappijen failliet kunnen gaan. Waar ben je nu beter af?

In een eerdere bijdrage ben ik ingegaan op de gevolgen van de kredietcrisis voor pensioenuitkeringen en pensioenpremies. Het is logisch te veronderstellen dat rekening dient te worden gehouden met een stijging van de premie bij pensioenfondsen. Die mening deel ik dus.

Daar tegenover staat de stelling dat een verzekeringsmaatschappij failliet kan gaan. Opvallend dat pensioenfondsen dat stellen. Daarmee lijken ze te suggereren dat zij niet failliet kunnen gaan.

Verzekeringsmaatschappij

Allereerst de vraag of een verzekeraar failliet kan gaan. Het antwoord daarop is ja. Een verzekeringsmaatschappij kan failliet. Een verzekeringsmaatschappij belooft een bepaalde uitkering. Als zij echter niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan een faillissement het gevolg zijn. De logische vervolgvraag is echter hoe groot de kans is dat een verzekeringsmaatschappij failliet gaat. Het antwoord op die vraag is onder andere te vinden op de website van DNB. Ik citeer (www.dnb.nl):

De Nederlandsche Bank (DNB) probeert in geval van faillissement wel te bewerkstelligen dat de verzekeringsportefeuille wordt overgedragen aan een solvabele verzekeringsmaatschappij. Dat gebeurt via een aanwijzing of - vooruitlopend op een eventueel faillissement - door middel van een zogenaamde noodregeling.  In het geval van een noodregeling worden de waarden van de betrokken verzekeraar, die dienen ter dekking van zijn verzekeringsverplichtingen, afgeschermd. De verzekerden hebben een wettelijk voorrecht op deze waarden.

Het Verbond van Verzekeraars heeft in overleg met DNB een opvangregeling voor levensverzekeraars ontworpen. De opvangregeling is - anders dan een garantieregeling - een preventieve maatregel om een ondergang van de verzekeraar vóór te zijn. De opvangregeling is gericht op de continuïteit van de verzekeraar c.q. de verzekeringsportefeuille. Deze regeling beoogt dus het voorkomen van de toepassing van de noodregeling (faillissement), omdat een noodregeling in de praktijk meestal korting van de rechten van polishouders betekent. Het opvanginstrument voor levensverzekeraars is opgenomen in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. Deze wet is gepubliceerd in Staatsblad nr 73 (2001).

De kans dat een verzekeringsmaatschappij failliet gaat en uw pensioengeld verloren gaat is derhalve relatief klein. Uitgesloten is het echter niet. Daarnaast is het hele toezichtsmodel er op gericht om een korting van rechten (lees: uitkeringen) te voorkomen.

Pensioenfonds

Nu de pensioenfondsen. Daar is iets heel anders aan de hand. Ook een pensioenfonds belooft een bepaalde uitkering. Als een pensioenfonds niet aan de verplichtingen kan voldoen, treedt alleen een ander mechanisme in werking. Onder andere door een premieverhoging kan een fonds proberen alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan een fonds besluiten de pensioenuitkeringen niet of slechts gedeeltelijk te indexeren. Mocht dat alles niet baten, dan is het, onder wettelijk vastgelegde voorwaarden,  ook mogelijk dat de uitkeringen worden verminderd. De kans dat een fonds daadwerkelijk niet aan de verplichting kan voldoen is derhalve klein. Het korten van rechten (lees: uitkeringen) is echter niet uitgesloten.

Nu is de vraag, waar bent u beter mee af. Een verzekerd pensioen is volledig gegarandeerd. U krijgt het bijna altijd, tenzij de verzekeringsmaatschappij failliet gaat. De hoogte van een pensioenuitkering van een pensioenfonds is, zo blijkt, minder zeker. De indexatie, maar ook de uitkeringen, zijn niet altijd volledig gegarandeerd. De kans dat een fonds failliet gaat is derhalve kleiner dan dat een verzekeringsmaatschappij failliet gaat (dit wordt overigens weer gecompenseerd door de maatregelen van DNB), maar de kans dat u uiteindelijk een lagere uitkering krijgt is bij een pensioenfonds weer groter.

Bij een verzekerd pensioen is het dus alles of niets. De kans op niets is echter gering.
Bij een pensioenfonds is niet zo zwart wit, daar kan uw pensioen ook 'ietsje minder' zijn. De kans op 'ietsje minder' is echter relatief groot, zeker in tijden van een kredietcrisis.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 16 oktober 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas