Is een wooncomplex voor de overdrachtsbelasting een (groeps)woning?

Belanghebbende verkrijgt een wooncomplex met de publiekrechtelijke bestemming ‘maatschappelijk-zorginstelling’. Volgens belanghebbende is de verkrijging van het complex belast met 2% overdrachtsbelasting. Rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft uitsluitsel.

Belanghebbende verkrijgt in 2017 de eigendom van een kleinschalig wooncomplex. Het pand is omstreeks 1978 gebouwd als ‘gezinsvervangend tehuis’ voor 28 jongeren met een verstandelijke beperking.

Het pand is sinds 1997 tweemaal verbouwd. Na de verbouwingen beschikt het pand over 18 slaap-/zitkamers die, op twee kamers na, zijn uitgerust met een wastafel, toilet en douche. In de zitkamers zijn keukenblokken met spoelbakken, maar zonder kookvoorzieningen, geplaatst. Er zijn daarnaast twee kamers ingericht voor herstel- en respijtzorg. Voor het overige is de indeling of inrichting van het pand door de verbouwingen niet gewijzigd. Ten tijde van de levering aan belanghebbende heeft het pand de publiekrechtelijke bestemming ‘maatschappelijk-zorginstelling’.

Belanghebbende stelt, dat het pand is aan te merken als (groeps)woning in de zin van artikel 14 lid 2 WBR. Volgens belanghebbende is daarom over de verkrijging van het pand 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Volgens de inspecteur is het pand bestemd om dienst te doen als verzorgingsinstelling en kwalificeert daarom niet als woning in de zin van artikel 14 lid 2 WBR.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat de Hoge Raad in 2017 in een drietal arresten heeft overwogen, dat de vraag of een onroerende zaak ‘naar zijn aard voor bewoning is bestemd’ moet worden beantwoord met toepassing van een maatstaf die zoveel mogelijk aanknoopt bij de kenmerken van het bouwwerk zelf, en dat dit laatste wordt bereikt door aansluiting te zoeken bij het doel waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Verder leidt de rechtbank uit het zogenoemde Hospice-arrest af, dat de Hoge Raad aansluiting zoekt bij de negatieve lijst, die in de memorie van toelichting is gegeven van onroerende zaken, die in elk geval niet als ‘woning’ zijn aan te merken. De Hoge Raad verbond immers aan de vaststelling dat het desbetreffende pand bestemd is om dienst te doen als een verzorgingsinstelling de conclusie dat het niet als woning kan worden aangemerkt.

De rechtbank komt vervolgens tot het volgende oordeel. Het pand is ontworpen en gebouwd om dienst te doen als gezinsvervangend tehuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Gelet hierop en gelet op de kenmerken van het pand is geen andere conclusie mogelijk dan dat het pand op een lijn is te stellen met een verzorgingsinstelling. Aangezien niet in geschil is dat de verbouwingen niet hebben geleid tot een wijziging van de aard van het pand, kan het pand dus niet als woning in de zin van artikel 14 lid 2 WBR worden aangemerkt. Daaraan doet niet af, dat in het pand geen behandelapparatuur is ingebouwd, dat het pand ook geschikt is voor bewoning, dat personen daadwerkelijk hun hoofdverblijf in het pand hebben en dat zij op het adres van het pand staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Ook het feit dat het aanbod van zorg en wonen juridisch is gescheiden, leidt niet tot een ander oordeel.

Het gelijk is derhalve aan de inspecteur.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van overdrachtsbelasting, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Eigen woning. In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je onder meer over de heffing van overdrachtsbelasting en welke details daarin van belang zijn!

Wil je nog meer verdieping op het onderdeel wonen en overdrachtsbelasting, dan kun je ook inschrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - De eigen woning in het advies: huis en haard voor geld.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Dinsdag 18 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas