Is einde open cv en open familiefonds voor gemene rekening aanstaande?

Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd voor internetconsultatie. Met het wetsvoorstel wordt voornamelijk een wijziging in de Wet Vpb beoogd voor de open commanditaire vennootschap en het open fonds voor gemene rekening. De internetconsultatie loopt tot 26 april 2021.

Het doel van het wetsvoorstel is vooral het verminderen van hybride mismatches in een internationale context. Het voorstel raakt echter ook binnenlandse situaties. Denk bijvoorbeeld aan structuren die zijn opgezet in verband met de inwerkingtreding van het UBO-register of om box 3-vermogen om te zetten in box 2-vermogen.

Open commanditaire vennootschap

Volgens het wetsvoorstel vervalt vanaf 1 januari 2022 de open commanditaire vennootschap. Iedere commanditaire vennootschap (cv) is vanaf dat moment fiscaal transparant (niet-zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en niet inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting). 

Aangezien de cv bij de beëindiging van haar vpb-plicht niet ophoudt te bestaan, wordt bij fictie geregeld dat de cv in de vennootschapsbelasting verplicht moet afrekenen over alle aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill. 

Daarnaast houden de commanditaire vennoten door de beëindiging van de vpb-plicht niet langer een aandeel in een open cv. In het wetsvoorstel is daarom de fictie opgenomen dat dit aandeel direct voorafgaand aan de beëindiging van de vpb-plicht wordt vervreemd tegen de waarde in het economische verkeer.

In het wetsvoorstel is ter verzachting van de door ficties ontstane belastingclaim een aantal fiscale faciliteiten opgenomen:

 • Een doorschuiffaciliteit voor de fiscale claims op de in de open cv aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill, wanneer deze worden overgenomen door commanditaire vennoten die onderworpen zijn aan een winstbelasting voor lichamen
 • Een commanditaire vennoot kan de fiscale claims op zijn aandeel in de cv doorschuiven door het aandeel in de cv in een nieuwe houdstervennootschap te storten tegen uitreiking van nieuwe aandelen in die vennootschap (aandelenfusie). Hiervoor is in ieder geval vereist dat de commanditaire vennoot de verkregen aandelen in de houdstervennootschap op dezelfde waarde te boek stelt als zijn aandeel in de open cv
 • Een betalingsregeling in tien jaar, wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de vorige twee faciliteiten
 • Een doorschuiffaciliteit indien de terbeschikkingstelling van een vermogensbestanddeel eindigt

Open fonds voor gemene rekening

Van een open fonds voor gemene rekening (OFGR) is volgens het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2022 alleen dan sprake als:

 • De deelnemingsrechten in het OFGR worden verhandeld op een gereglementeerde effectenbeurs (of daarmee vergelijkbaar handelsplatform) of
 • Als op verzoek het OFGR kan worden verplicht zijn uitstaande participaties terug te betalen, en er van deze mogelijkheid regelmatig gebruik wordt gemaakt

Een fonds voor gemene rekening, dat wordt gebruikt voor het beheer van vermogen ten behoeve van een groep familieleden en aanverwanten (familiefonds), is op grond van het wetsvoorstel per definitie een besloten fonds en daarmee fiscaal transparant.

Een OFGR, dat niet meer kwalificeert, wordt vanaf dat moment transparant. De bezittingen en schulden worden rechtstreeks toegerekend aan de participanten. Bij deze fictieve overdracht kan vennootschaps- en/of inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Om deze heffing te voorkomen zijn in het wetsvoorstel geen faciliteiten opgenomen.

Meet weten?
Wil je meer weten over de problematiek van onder andere de open CV’s en/of een open fonds voor gemene rekening (OFGR), schrijf je dan in voor onze online Masterclass - Bedrijfsopvolging voor (familie)bedrijven. In 2 uur informeren wij je over deze onderdelen, zodat je helemaal up-to-date bent!

Liever zelf aan de slag? Kies dan voor onze opleiding
Consultant Financial Planning  (vergelijkbaar met FFP). Je gaat op een praktische en interactieve manier aan de slag met DIA Life Event Advisering. Zodat je op de meest efficiënte manier de problematiek omtrent bedrijfsopvolging in je dossier kunt opnemen en ziet welke details van belang zijn, nu en in de toekomst!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • Fiscaal: Wet IB
 • Dinsdag 6 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas