Is geëiste schadevergoeding voor laag rendement beleggingshypotheek terecht?

Belanghebbende sluit in 2004 een beleggingshypotheek af bij een bank. Hij legt een bedrag van € 8.100 in. De waarde van de beleggingen bedraagt in 2021
€ 8.204. Het Kifid beantwoordt de vraag, of het lage rendement de bank valt te verwijten.

Belanghebbende sluit in 2004 via een adviseur een hypotheek af bij een bank. De totale hoofdsom van de hypotheek is € 158.000. De hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije geldlening van € 97.000 en een beleggingshypotheek van € 61.000. De bank maakt voor de beleggingen in de beleggingshypotheek een offensief risicoprofiel op. Binnen de beleggingshypotheek vinden de beleggingen plaats op basis van execution-only. Belanghebbende legt een bedrag van € 8.100 in.

Hoewel de bank een offensief risicoprofiel heeft opgemaakt, belegt belanghebbende dit bedrag echter in een beleggingsfonds met een garantie voor de inleg. Dit is een defensieve fondsbelegging met een laag rendement. Tegenover de inleggarantie staat namelijk een maximum op de jaarlijkse koerswinst.

De waarde van de beleggingen bedraagt in 2021 € 8.204. Volgens belanghebbende betekent dit, dat hij € 30.000 schade heeft geleden, zijnde het minimumrendement dat hij mocht verwachten. Hij vordert dit bedrag van de bank.

Belanghebbende stelt daartoe, dat hij met de bank een overeenkomst is aangegaan waarin een beleggingsfonds voor hem wordt beheerd. Gaandeweg de looptijd van de beleggingshypotheek heeft de bank dat beheer echter afgebroken en heeft de bank hem laten zitten met een beleggingshypotheek die niet rendeert. Toen hij contact opnam met de bank, bleek dat er helemaal geen sprake is van beheerd beleggen, maar dat hij zelf moet speculeren op de beurs. Vanuit die achtergrond heeft belanghebbende geklaagd, hij wil eindelijk duidelijkheid over het product en de toekomst ervan.

Het Kifid constateert, dat de door belanghebbende gekozen belegging sinds de storting nauwelijks rendement heeft opgebracht. De vraag die het Kifid daarom te beantwoorden heeft, is of de bank daarin wat te verwijten valt.

Volgens het Kifid is in geschil de wijze waarop er wordt belegd in de beleggingshypotheek. De bank stelt dat er sprake van execution-only dienstverlening. Belanghebbende spreekt over beheer van de beleggingen door de bank. Dat er sprake zou zijn van beleggingsadvies of vermogensbeheer is volgens het Kifid echter niet door belanghebbende aannemelijk gemaakt. Dat door belanghebbende zelf is gekozen voor een zeer defensieve fondsbelegging, terwijl het opgemaakte risicoprofiel juist (veel) offensievere beleggingen toeliet, maakt dat belanghebbende zelf voor zijn beleggingen verantwoordelijk kan worden gehouden.

Voorts geldt, zoals de bank heeft opgemerkt, dat belanghebbende periodiek wordt geïnformeerd over de waarde van zijn beleggingen. Het gebrek aan rendement had tot vragen aan de zijde van belanghebbende moeten leiden, zeker als hij ervan uitging dat een minimumrendement zou worden behaald. Dat belanghebbende een minimumrendement had mogen verwachten, heeft belanghebbende volgens het Kifid niet onderbouwd en blijkt ook niet uit het dossier. Gezien het lage rendement had belanghebbende tussentijds voor meer offensieve beleggingen kunnen opteren.

Het Kifid is derhalve van oordeel, dat de bank niets valt te verwijten en concludeert dan ook, dat de vordering van belanghebbende dient te worden afgewezen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de verschillende aflossingsmogelijkheden die vanuit het verleden zijn afgesloten, schrijf je dan in voor de praktische Workshop Eigen Woning. In deze interactieve workshop van 90 minuten ga je aan de hand van een business case op een praktische en interactieve manier aan de slag met de eigen woning, aflossen en met DIA Life Event Advisering

Zoek je meer verbreding over de problematiek van beleggen en ook zorgplicht, schrijf je dan in voor onze online Masterclass  - Vermogensmanagement: doe méér met geld na afloop van deze masterclass beheers je de basisbeginselen die nodig zijn voor het maken van een risicoprofiel en kun je deze in verband brengen met het beleggingsbeleid.  

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 8 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas