Is grondtransactie met pachtconstructie een ongebruikelijke tbs?

Een moeder verkoopt grond en opstallen aan haar kinderen om deze vervolgens weer terug te pachten voor gebruik in haar landbouwonderneming. Halverwege de pachtperiode staakt de moeder de onderneming. Hof Den Haag oordeelt in hoeverre er sprake is van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

De moeder van belanghebbende is geboren in 1943. Zij drijft een agrarische onderneming. In 2007 koopt de moeder voor € 1.071.500 nog grond met opstallen bij. Later dat jaar kopen de kinderen de boerderij, inclusief alle grond, van haar voor
€ 632.700.

De kinderen verpachten de grond vervolgens terug aan hun ouders voor het gebruik in het landbouwbedrijf van hun moeder. De pachtperiode is 12 jaar. Eind 2013 komen de kinderen en de ouders in een pachtwijzigingsovereenkomst overeen, dat begin 2014 een deel van de grond aan het verpachte wordt onttrokken. Vervolgens staakt de moeder in 2016 haar landbouwbedrijf. In een pachtontbindingsovereenkomst beëindigen de ouders en de kinderen de reguliere pacht. Een groot deel van de grond met opstallen hebben de kinderen daarna aan derden verpacht.

Belanghebbende heeft de verpachte bezittingen opgegeven als box 3-vermogen. Hoewel de inspecteur dit eerst heeft gevolgd, neemt de inspecteur later het standpunt in, dat de grondtransactie in 2007 heeft geleid tot een ongebruikelijke terbeschikkingstelling (tbs), waardoor in 2014 de aangroei van de waarde in verpachte staat naar de waarde in onverpachte staat in 2014 box 1-inkomen is. De inspecteur legt een navorderingsaanslag inkomstenbelasting 2014 aan belanghebbende op in verband met de door het opzeggen van de pacht gerealiseerde waardesprong van € 788.000.

Hof Den Haag stelt vast, dat niet in geschil is, dat de moeder een verwant is in de zin van artikel 3.91 lid 3 Wet IB 2001 en dat de vestiging van de pachtrechten moet worden aangemerkt als een tbs aan de moeder. Beoordeeld moet derhalve alleen worden of sprake is van een ongebruikelijke tbs.

Het hof overweegt dat de kinderen niet de intentie hadden het landbouwbedrijf voort te zetten, waardoor een zakelijk doel voor de overdracht ontbreekt. Bovendien acht het hof het niet aannemelijk dat de moeder het zeer arbeidsintensieve landbouwbedrijf na afloop van de pachtperiode van 12 jaar op bijna 76-jarige leeftijd nog zou willen voortzetten. Daarnaast is volgens het hof van belang dat de moeder bij de transacties in 2007 zonder enig zakelijk doel alleen al ten aanzien van de in 2007 gekochte grond met opstallen binnen zeer korte tijd aanzienlijk is verarmd. Het hof concludeert, dat in zijn totaliteit de combinatie van overdracht en terug pachten van de grond daarom maatschappelijk ongebruikelijk is tussen derden.

Toch oordeelt het hof dat de inspecteur geen navorderingsaanslag mag opleggen. De inspecteur inkomstenbelasting van de moeder had volgens het hof al in 2009 moeten onderkennen dat het samenstel van rechtshandelingen tussen de ouders en de kinderen mogelijk een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling was. Het niet ter beoordeling doorsturen van de grondtransactie aan de inspecteur inkomstenbelasting van belanghebbende is een verzuim, dat voor rekening van de fiscus komt (artikel 16 lid 1 AWR). Het hof vernietigt daarom de navorderingsaanslag.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de terbeschikkingsstellingsregeling, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding ‘Alpha in Financial Planning’ of zoek je meer verdieping zie dan de opleiding ‘Certified Life Event Advisor (CLEA)’ Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op situaties van gebruikelijk en ongebruikelijke terbeschikkingsstelling (TBS). Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 10 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas