Is inhaal van achterwege gelaten indexaties mogelijk?

De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over dalende dekkingsgraden van pensioenfondsen in het nieuws. Valt het mee dan zullen de pensioenen niet geïndexeerd worden. In het ergste geval kan afstempelen het gevolg zijn. De vraag is dan of dit later kan worden ingehaald. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst heeft hier een Vraag & Antwoord (16-001) over uitgebracht.

 Pensioenwet

In de Pensioenwet zijn nadere regels opgenomen ten aanzien van voorwaardelijke indexatie. Daarin is ook de mogelijkheid opgenomen om, onder voorwaarden, de in het verleden niet toegekende indexatie te compenseren. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%.

 Wet Loonbelasting

Ook de fiscale wet- en regelgeving maakt compensatie van de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op een later tijdstip mogelijk. Hoe groot de omvang van de inhaalindexatie is, zal het pensioenfonds voor elke individuele (gewezen) deelnemer en/of pensioengerechtigde afzonderlijk moeten vaststellen. Het toekennen van een inhaalindexatie slechts mogelijk is voor zover de indexatie van de pensioenaanspraken en/of pensioenuitkeringen van de individuele (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde ook daadwerkelijk lager is geweest dan het in de pensioenregeling opgenomen ambitieniveau.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 9 juni 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie