Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Is levenstestament in casu leidend bij benoeming bewindvoerder?

Een weduwnaar heeft zijn vriendin in zijn levenstestament tot gevolmachtigde benoemd. De rechtbank benoemt echter zijn zoon tot bewindvoerder. Hof Den Haag oordeelt of de vriendin als gevolmachtigde zorgvuldig met het vermogen van de weduwnaar is omgegaan en dus kan worden benoemd tot bewindvoerder.

De casus

Rechthebbende is een weduwnaar, die enige tijd na het overlijden van zijn vrouw een vriendin krijgt. Zij voeren geen gemeenschappelijke huishouding. Rechthebbende laat in 2015 notarieel een levenstestament opstellen, waarin hij zijn vriendin tot gevolmachtigde benoemd. In november 2020 wordt rechthebbende opgenomen in een verzorgingshuis. Zijn vriendin verkoopt in december 2020 zijn woning gebruikmakend van de aan haar verstrekte volmacht.

In een korte periode na de verkoop van de woning zijn van de bankrekening van rechthebbende voor in totaal ongeveer € 150.000 aan uitgaven en aan schenkingen aan zijn vriendin en aan haar familieleden gedaan.

Op 16 juli 2021 heeft de rechtbank de zoon van rechthebbende tot bewindvoerder benoemd.

Het geschil

Rechthebbende is het niet eens met de benoeming van zijn zoon. Hij stelt, dat hij in staat is zijn belangen naar behoren te behartigen. Hij verwijst daarvoor naar een door een arts in 2020 opgestelde verklaring. Bovendien stelt rechthebbende, dat voor een onderbewindstelling geen noodzaak bestaat, aangezien zijn vriendin volledig is gevolmachtigd.

Als er aanleiding is voor een onderbewindstelling, dan moet volgens rechthebbende conform zijn levenstestament zijn vriendin worden benoemd tot bewindvoerder en niet zijn zoon. Hij heeft namelijk al enkele jaren geen contact meer met hem.

Daarnaast heeft zijn zoon beslag gelegd op zijn bankrekeningen voor zijn erfdeel uit de nalatenschap van zijn moeder. Mede om die reden heeft rechthebbende bezwaar dat zijn zoon bewindvoerder is.

Overwegingen en oordeel Hof Den Haag

Hof Den Haag overweegt dat in 2019 de internist ouderengeneeskunde heeft vastgesteld, dat rechthebbende klachten heeft die duiden op dementie met een vasculaire component. Uit neuropsychologisch onderzoek blijkt dat sprake is van matige tot ernstige cognitieve stoornissen.

Het hof oordeelt daarom, dat wordt voldaan aan de door de wet gestelde criteria voor onderbewindstelling, nu rechthebbende ten gevolge van dementie niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen.

Het hof overweegt vervolgens, dat de vriendin als gevolmachtigde onzorgvuldig met het vermogen van rechthebbende is omgegaan. Zij heeft, zoals blijkt uit de bankafschriften, schenkingen aan haarzelf, haar kinderen en kleinkinderen gedaan. Haar verklaring dat rechthebbende deze bedragen zelfstandig per computer heeft overgemaakt, acht het hof gezien het ziektebeeld van rechthebbende niet aannemelijk. Kort voordat de overboekingen zijn verricht was rechthebbende namelijk al opgenomen in een verzorgingshuis.

Bovendien heeft de vriendin de woning verkocht gebruikmakend van de aan haar verleende volmacht. Uit het levenstestament volgt - dat is ook de strekking van een levenstestament - dat deze volmacht bedoeld is voor de situatie dat rechthebbende zelf niet meer kan handelen. Het hof acht het niet aannemelijk dat rechthebbende dan vervolgens wel in staat zou zijn geweest om over zijn vermogen te beschikken.

Naast deze schenkingen zijn er ook andere uitgaven betaald vanaf de bankrekening van rechthebbende, zoals diverse boodschappen, tanken, energiekosten, een woonverzekering, terwijl rechthebbende toen al volledig werd verzorgd in het verzorgingshuis. Van het vermogen resteert uiteindelijk nog maar ongeveer € 70.000.

Het hof concludeert daarom dat de vriendin in strijd met de belangen van rechthebbende heeft gehandeld en oordeelt dat de belangen van rechthebbende met het levenstestament onvoldoende worden beschermd.

Voor wat betreft de te benoemen bewindvoerder oordeelt het hof, dat, hoewel rechthebbende in zijn levenstestament heeft aangegeven dat zijn vriendin moet worden benoemd, zij gezien haar handelen niet kan worden benoemd. Het hof handhaaft daarom de benoeming van de zoon. Volgens het hof is niet gebleken, dat hij de belangen van rechthebbende onvoldoende heeft behartigd.

Meer weten?
Wil je meer weten over de diversiteit van beschermen van vermogen en de betrokkenen, schrijf je dan in voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?Deze Masterclass staat in het teken van schenken, maar overlijden en (levens)testament komt ook naar voren.

Wil je vanuit een  breder perspectief kijken naar de situatie bij leven, overlijden en ook op het gebied van beschermingsmaatregelen in bijvoorbeeld een levenstestament, schrijf je dan in voor de KennisHub Estate Planning of zie online KennisHub Sessions: Estate Planning. Na deze training ben je in staat om je kennis hierover toe te passen in de adviespraktijk.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Testament
 • EQF 7
 • 0,25 PE punt(en)
 • Woensdag 23 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas