Is ontvangen schadevergoeding voor opgelopen PTSS (deels) onbelast?

Een politie-agent loopt PTSS op. Hij wordt deels arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontvangt een schadevergoeding van zijn werkgever. Hof Den Haag oordeelt of deze vergoeding (deels) een vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht is.

Belanghebbende werkt sinds december 2001 bij de politie (de werkgever). In de periode van januari 2003 tot en met maart 2011 is belanghebbende tijdens de dienstuitoefening bij een aantal zeer ingrijpende incidenten betrokken geraakt. Belanghebbende heeft als gevolg daarvan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen. De korpsbeheerder heeft de PTSS van belanghebbende erkend als beroepsziekte in de zin van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). In 2014 is belanghebbende door het UWV voor 59,06% arbeidsongeschikt verklaard.

In 2016 kent de werkgever belanghebbende een schadevergoeding inzake de PTSS toe van € 315.363 netto. Belanghebbende ontvangt in januari 2017 een bedrag van de werkgever van € 710.277 bruto. Hierop is een bedrag aan loonheffing ingehouden van € 394.914. Belanghebbende ontvangt derhalve een nettobedrag van € 315.363. Belanghebbende verzoekt vervolgens de inspecteur de vergoeding van € 710.277 niet als loon aan te merken. Volgens belanghebbende is het resterende bedrag van
€ 394.914 onlosmakelijk verbonden met de vergoeding van € 315.363. Volgens de inspecteur is de vergoeding tot een bedrag van € 315.363 onbelast en is het bedrag van € 394.914 belastbaar loon. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur gelijk heeft.

Hof Den Haag overweegt dat vergoedingen voor verlies aan arbeidskracht dan wel immateriële schade moeten worden aangemerkt als uit de dienstbetrekking genoten loon, indien zij voortvloeien uit afspraken in de arbeidsovereenkomst en rechtspositionele regelingen.

Van een dergelijke situatie is volgens het hof in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Hoewel in het Barp een voorziening is opgenomen voor volledige schadeloosstelling voor beroepsincidenten, geldt deze regeling echter pas voor beroepsincidenten die zich hebben voorgedaan op of na inwerkingtreding van het Barp. Het Barp is met ingang van 1 januari 2017 in werking getreden, terwijl de vergoeding aan belanghebbende is toegekend voor incidenten die hebben plaatsgevonden in de periode 2003-2011. Het hof oordeelt dan ook, dat de vergoeding tot een bedrag van € 315.363 niet tot het loon behoort. De werkgever heeft de schadevergoeding derhalve gebruteerd uitgaande van de onjuiste veronderstelling dat deze tot het loon zou moeten worden gerekend.

Het hof volgt vervolgens niet de stelling van belanghebbende dat, nu het bedrag van
€ 315.363 niet tot het loon behoort, dit ook geldt voor het resterende bedrag van
€ 394.914, omdat dit bedrag onlosmakelijk is verbonden met eerstgenoemd gedeelte van de vergoeding. Het bedrag van € 394.914 is volgens het hof niet door de werkgever verstrekt om het verlies aan arbeidskracht te vergoeden, maar is bedoeld om belanghebbende in staat te stellen de belasting te voldoen over de vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht. Het bedrag van € 394.914 is daarmee geen vergoeding voor het verlies aan arbeidskracht en is ook geen vergoeding van immateriële schade. Dit bedrag dient naar het oordeel van het hof tot het loon te worden gerekend.

Meer weten?
Wil je meer weten over vergoedingen uit een dienstverband, schrijf je dan in voor de praktische Masterclass - Sociale zekerheid & Arbeidsrecht.

Wil je nog meer weten over de problematiek van arbeidsongeschiktheid en/of ontslag en vergoedingen, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en/of ontslag. Kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor (CLEA)!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 13 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas