Is tot praktijkruimte verbouwde schuur bij de eigen woning keuzevermogen?

Belanghebbende is ondernemer. Hij koopt een woning met schuur en verbouwt de schuur tot praktijkruimte voor gebruik in zijn onderneming. Volgens belanghebbende is de schuur keuzevermogen. Rechtbank Gelderland oordeelt of belanghebbende gelijk heeft.

Belanghebbende en zijn echtgenote kopen in 1996 een woning met een schuur. De schuur heeft een bruto vloeroppervlak van ongeveer 50 m². Belanghebbende verbouwt de schuur direct na de aankoop tot praktijkruimte. De praktijkruimte heeft op de begane grond een toilet, een pantry, twee kantoren en parkeerplaatsen aan de voorzijde.

Na de verbouwing nemen belanghebbende en zijn echtgenote de praktijkruimte in gebruik voor hun gezamenlijke onderneming. De zolderverdieping van de praktijkruimte gebruiken zij uitsluitend in privé als opslagruimte.

In 2016 staken belanghebbende en zijn echtgenote de onderneming. Belanghebbende wil een boekverlies op de praktijkruimte van ruim € 35.000 in aanmerking nemen. Hij stelt dat de schuur in 1996 nog keuzevermogen was en pas in 2001 is ingebracht in de onderneming. Volgens belanghebbende is de schuur nooit aangekocht voor uitsluitend zakelijke doeleinden.

De inspecteur stelt echter, dat de praktijkruimte in 1996 verplicht ondernemingsvermogen is. De inspecteur past de foutenleer toe en stelt dat er bij staking van de onderneming sprake is van een boekwinst op de praktijkruimte van ruim € 9.000.

Rechtbank Gelderland overweegt, dat bij etikettering van vermogensbestanddelen, die tot het keuzevermogen behoren, in het algemeen de wil van de belastingplichtige beslissend is, zoals die in zijn boekhouding of op andere wijze tot uiting is gekomen, tenzij daardoor de grenzen der redelijkheid te buiten worden gegaan. Een vermogensbestanddeel behoort tot het verplichte ondernemingsvermogen indien belanghebbende bij de verkrijging van het vermogensbestanddeel de intentie had om het vermogensbestanddeel te zijner tijd in zijn onderneming te gebruiken.

Verder overweegt de rechtbank, dat niet in geschil is, dat de praktijkruimte niet splitsbaar is.

Volgens de rechtbank heeft belanghebbende, met wat hij heeft aangevoerd, onvoldoende gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt dat de schuur vanaf de aankoop meer dan bijkomstig in privé werd gebruikt. Belanghebbende heeft na de aankoop de schuur ingrijpend verbouwd en is deze vanaf toen als praktijkruimte gaan gebruiken. Doorslaggevend is de intentie om de schuur als praktijkruimte in de onderneming te gaan gebruiken, en het overeenkomstige gebruik nadien, en de forse investering die daarvoor is gepleegd. Gelet daarop vormt de schuur naar het oordeel van de rechtbank vanaf de aanschaf verplicht ondernemingsvermogen en moet het vanaf 1996 als zodanig worden geactiveerd. Dat belanghebbende de zolderverdieping als opslagruimte heeft gebruikt, maakt het oordeel niet anders, aangezien dat gebruik ondergeschikt is.

Vervolgens is de vraag of de inspecteur een beroep kan doen op de foutenleer. Volgens belanghebbende is geen nieuw feit aanwezig, omdat de inspecteur vanaf 2001 over alle gegevens beschikte. Hierdoor kan volgens belanghebbende de foutenleer niet worden toegepast.

De rechtbank overweegt echter, dat de foutenleer is toe te passen bij een onjuiste etikettering van vermogensbestanddelen. Voor het toepassen van de foutenleer is een nieuw feit niet vereist.

De rechtbank oordeelt dan ook, dat de inspecteur binnen de grenzen van de foutenleer is gebleven.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van keuze- of ondernemingsvermogen, schrijf je dan in voor onze opleiding Consultant Financial Planning.Tijdens de opleiding krijg inzicht in deze problematiek en ook kosteloos toegang tot DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor.  Hiermee krijg je snel en efficiënt inzicht in de vermogenssamenstelling; privé-, ondernemings- en keuzevermogen. Dit maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler.

Zoek je verbreding naar life events, zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA) Deze opleiding is ook specifiek gericht op vermogen en de IB-ondernemer, maar ook op staken van de IB-onderneming. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 21 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas