Is verpachte cultuurgrond ondernemings- of privévermogen?

Volgens belanghebbende heeft hij verpachte cultuurgrond ten onrechte tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. Bij de staking van zijn onderneming wil hij met een beroep op de foutenleer deze fout herstellen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt of het beroep op de foutenleer slaagt en dat de cultuurgrond tot het privévermogen moet worden gerekend.

Belanghebbende drijft een onderneming op het gebied van het houden van vleeskuikens en het verbouwen van akkerbouw- en tuinbouwproducten. In 2011 stopt hij met het verbouwen van akkerbouw- en tuinbouwproducten. Hij verpacht de cultuurgrond, die werd gebruikt voor het verbouwen van deze producten, vervolgens aan derden. Belanghebbende rekent de cultuurgrond ook na 2011 tot zijn ondernemingsvermogen. In 2015 stopt hij met het houden van vleeskuikens en staakt hij zijn onderneming.

In geschil is of de boekwinst op de cultuurgrond in 2015 tot de stakingswinst moet worden gerekend. Belanghebbende stelt dat hij de cultuurgrond vanaf 2011 ten onrechte tot het ondernemingsvermogen heeft gerekend. Het gedeelte van de onderneming, dat ziet op het verbouwen van akkerbouw- en tuinbouwproducten, is in 2011 gestaakt en dientengevolge had de cultuurgrond destijds verplicht tot het privévermogen moeten worden gerekend. Belanghebbende doet een beroep op de foutenleer en stelt dat de onjuiste vermogensetikettering in het laatst openstaande jaar (2015) moet worden hersteld.

De inspecteur is van mening dat het belanghebbende door de staking van een gedeelte van de onderneming in 2011 vrijstond om de cultuurgrond in 2011 of tot zijn resterende ondernemingsvermogen te blijven rekenen of over te brengen naar zijn privévermogen. Belanghebbende heeft er blijkbaar bewust voor gekozen om de cultuurgrond tot het ondernemingsvermogen te blijven rekenen. Daarmee heeft belanghebbende de grenzen der redelijkheid niet overschreden.

Rechtbank Noord-Nederland overweegt, dat de Hoge Raad in het arrest van 14 maart 2003 (zie externe links) heeft bepaald, dat in het algemeen bij staking van een onderneming een tot het ondernemingsvermogen behorend activum naar het privévermogen moet worden overgebracht. Een uitzondering geldt indien sprake is van uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden omtrent de afwikkeling van dat activum.

De rechtbank stelt vast, dat in het arrest sprake is van een staking van een gehele onderneming, terwijl bij belanghebbende in 2011 sprake is van de staking van een (zelfstandig) gedeelte van zijn onderneming. De rechtbank leest in de door de Hoge Raad gebruikte overwegingen echter niet dat de rechtsregel uit dit arrest enkel van toepassing zou zijn bij gehele staking en niet bij gedeeltelijke staking van een onderneming. De rechtbank kan daarnaast geen goede redenen bedenken, en deze zijn ook door de inspecteur niet aangevoerd, waarom deze rechtsregel niet ook bij gedeeltelijke staking van toepassing zou zijn. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de (hoofd)regel uit het arrest ook van toepassing is indien sprake is van een gedeeltelijke staking. De rechtbank concludeert vervolgens dat er geen uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden zijn omtrent de afwikkeling van de cultuurgrond.

De rechtbank oordeelt derhalve dat het beroep van belanghebbende op de foutenleer slaagt en dat de cultuurgrond in 2011 verplicht tot het privévermogen had moeten worden gerekend.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van ondernemings- of privévermogen, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding Alpha in Financial Planning of zoek je meer verdieping zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op de IB-ondernemer. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 6 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas