Italiaans staatspensioen is terecht tot premie-inkomen en bijdrage-inkomen gerekend

X heeft de Italiaanse nationaliteit en woont sinds medio 1962 in Nederland. Zij was vanaf 1 september 1971 tot 1 september 1997 in dienst bij het Italiaanse consulaat te Rotterdam. In 2011 heeft X ter zake van deze dienstbetrekking een Italiaans staatspensioen ter hoogte van € 15.355 ontvangen. Verder heeft X in 2011 een vergoeding van € 3.900 voor vrijwilligerswerk bij een culturele vereniging ontvangen en een AOW-uitkering. De vraag is of de Belastingdienst het staatspensioen in het jaar 2011 terecht en tot het juiste bedrag tot het premie inkomen AWBZ en bijdrage inkomen Zvw heeft gerekend. Tussen partijen is niet in geschil dat de werkzaamheden die X voor de culturele vereniging verricht zijn aan te merken als werkzaamheden anders dan in loondienst. Dit brengt met zich dat deze werkzaamheden en de daarvoor verkregen vergoeding (ook) voor de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving als zodanig in aanmerking genomen moeten worden, aldus Hof Den Bosch. Voorts brengt dit met zich dat de door X voor de culturele vereniging verrichte werkzaamheden kwalificeren als werkzaamheden in de zin van artikel 11, lid 3, onderdeel a, Verordening 883/2004 en dat op X volgens deze bepaling uitsluitend de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is. Het Nikula arrest (HvJ, 18 juli 2006, C-50/05) is in het in deze zaak niet van toepassing nu X juist in Nederland verzekerd is vanwege het verrichten van werkzaamheden. Volgens het Hof heeft de Belastingdienst het staatspensioen in het jaar 2011 terecht tot het premie inkomen en bijdrage inkomen gerekend. Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel faalt omdat van een bewuste standpuntbepaling van de Belastingdienst dat het staatspensioen niet tot het premie inkomen respectievelijk het bijdrage inkomen over het jaar 2010 zou behoren, niet is gebleken (Hof Den Bosch 14 december 2017, nrs. 16/03579 en 03580).

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Internationaal, Sociale zekerheid
 • Maandag 29 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie