Jaarrapportage Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

Deze maand (juni 2021) is de jaarrapportage van 2020 van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (Convenant IMVB Pensioenfondsen) verschenen. Het convenant, dat op 20 december 2018 van start ging, werd door 73 pensioenfondsen (inmiddels 82), de Pensioenfederatie, 6 niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), 3 vakbonden en 3 ministeries ondertekend. De deelnemende pensioenfondsen zijn samen goed voor € 1.400 miljard, zijnde 91% van het totale belegd pensioenvermogen van de Nederlandse pensioenfondsen.

Doelstelling van het convenant is de negatieve gevolgen van beleggingen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de Nederlandse overheid, ngo’s en vakbonden en hun (lokale) partners, waardoor meer inzicht in de landen en sectoren waar zich risico’s (mensenrechtenschendingen of milieuschade) voordoen, ontstaat. Vervolgens kunnen zij dan hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de ondernemingen waarin zij beleggen deze problemen aan de kaak stellen en meehelpen de risico’s te verminderen en op te lossen.

Het convenant kent een breed en een diep spoor.

Doel van het brede spoor is het integreren van de afspraken van het convenant, die gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), door alle ondertekenaars in hun beleid en beleggingspraktijk.

Het diepe spoor, waaraan 11 pensioenfondsen deelnemen, is optioneel voor pensioenfondsen die een stap verder willen gaan. Samen met de overheid, vakbonden en ngo’s wordt aan vier concrete casussen gewerkt, die gericht zijn op kwesties die pensioenfondsen in hun beleggingspraktijk niet zelf kunnen oplossen, maar waar samenwerking mogelijk wel tot een oplossing kan leiden. Het betreft mijnbouw, palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen
 • Maandag 28 juni 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie